Zapraszamy w podróż po wybranych miejscach naszego niezwykłego miasta...

Gabinet Okulistyczny N&M foto galeria 1

Łódź, panorama.

Łódź fotogaleria

Łódź, panorama.

LODZ fotogaleria1. EC1 Łódź – Miasto Kultury, dawniej elektrownia, ul. Targowa 1/3.

LODZ fotogaleria1. EC1 Łódź – Miasto Kultury, dawniej elektrownia, ul. Targowa 1/3.

LODZ fotogaleria1. Transformers w EC1 Łódź – Miasto Kultury.

LODZ fotogaleria1. EC1 Łódź – dawne pomieszczenie kotłowni. Łódzkie Centrum Nauki i Techniki, ul. Targowa 1/3.

LODZ fotogaleria1. EC1 Łódź – Miasto Kultury, dawniej elektrownia, ul. Targowa 1/3.

LODZ fotogaleria2. Manufaktura, brama wejściowa, ul. Ogrodowa 17.

LODZ fotogaleria2. Manufaktura, rynek, ul. Ogrodowa 17.

LODZ fotogaleria2. Manufaktura, kompleks handlowo-usługowo-rozrywkowy.

LODZ fotogaleria2. Muzeum Sztuki w Łodzi ms2, Manufaktura.

LODZ fotogaleria5. Muzeum Sztuki w Łodzi ms1, dawniej pałac Maurycego Poznańskiego, ul. Więckowskiego 36.

LODZ fotogaleria2. Manufaktura, ul. Ogrodowa 17.

LODZ fotogaleria3. Centralne Muzeum Włókiennictwa, dawniej Biała Fabryka Ludwika Geyera, ul. Piotrkowska 282.

LODZ fotogaleria4. Lofty u Scheiblera, Księży Młyn, dawniej zakłady Karola Scheiblera, ul.Tymienieckiego 25.

LODZ fotogaleria6. Kamienica Karola Scheiblera, ul. Adama Próchnika, przy ul. Piotrkowskiej.

LODZ fotogaleria7. Katedra – parafia św. Stanisława Kostki, ul. ks. Skorupki 9, przy ul. Piotrkowskiej.

LODZ fotogaleria8. Plac Wolności, pomnik Kościuszki, w tle kościół Zesłania Ducha Świętego i Archiwum Państwowe – dawny ratusz.

LODZ fotogaleria9. Siedziba Akademii Muzycznej, dawniej pałac Karola Poznańskiego, ul. Gdańska 32.

LODZ fotogaleria10. Katedra prawosławna św. Aleksandra Newskiego, ul. Jana Kilińskiego 56.

LODZ fotogaleria11. Pałac Poznańskich, Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15.

LODZ fotogaleria11. Pałac Poznańskich, wnętrze.

LODZ fotogaleria11. Pałac Poznańskich, wnętrze.

LODZ fotogaleria11. Pałac Poznańskich, wnętrze.

LODZ fotogaleria12. Pomnik łódzkich fabrykantów zwanych królami polskiej bawełny – Izrael Poznański, Karol Scheibler i Henryk Grohman, ul. Piotrkowska 30/32.

LODZ fotogaleria13. Kamienica Teodora Steigerta, ul. Piotrkowska 90. W oddali “Kamienica pod Gutenbergiem” Jana Petersilge, ul. Piotrkowska 86.

LODZ fotogaleria14. ul. Piotrkowska 146.

LODZ fotogaleria15. Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, Light. Move. Festival.

LODZ fotogaleria15. Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, Light. Move. Festival.

LODZ fotogaleria15. Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, Light. Move. Festival.

LODZ fotogaleria16. ul. Piotrkowska.

LODZ fotogaleria16. ul. Piotrkowska.

LODZ fotogaleria17. Urząd Miasta Łodzi, dawniej pałac Juliusza Heinzla; ławeczka Tuwima, ul. Piotrkowska 104.

LODZ fotogaleria18. Mauzoleum Izraela Poznańskiego, Cmentarz Żydowski, ul. Bracka 40.

LODZ fotogaleria18. Mauzoleum Izraela Poznańskiego, Cmentarz Żydowski, ul. Bracka 40.

LODZ fotogaleria18. Cmentarz Żydowski, ul. Bracka 40.

LODZ fotogaleria18. Cmentarz Żydowski, ul. Bracka 40.

LODZ fotogaleria18. Cmentarz Żydowski, ul. Bracka 40.

LODZ fotogaleria19. Pomnik Sophie Biedermann, Stary Cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Ogrodowa 43.

LODZ fotogaleria19. Neogotycka kaplica grobowa Scheiblera, Stary Cmentarz ewangelicko-augsburski, ul. Ogrodowa 43.

LODZ fotogaleria20. Stacja Radegast, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

LODZ fotogaleria20. Stacja Radegast, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

LODZ fotogaleria21. Muzeum Pałac Herbsta , ul. Przędzalniana 72.

LODZ fotogaleria21. Muzeum Pałac Herbsta , ul. Przędzalniana 72.

LODZ fotogaleria22. Rektorat Politechniki Łódzkiej, dawniej willa Reinholda Richtera, park im. ks. bp. Michała Klepacza, ul. ks. Skorupki 6/8.

LODZ fotogaleria23. Centralny przystanek na trasie WZ, al. Mickiewicza.

LODZ fotogaleria24. Trasa WZ, skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i al. Mickiewicza.

LODZ fotogaleria25. Trasa WZ, skrzyżowanie al. Kościuszki i al. Mickiewicza.

Łódź fotogaleria

 

LODZ fotogaleria26. Miejsce obrad II Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowego OKULISTYKA NOWE HORYZONTY Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Łąkowa 29.

LODZ fotogaleria27. Organizator II Sympozjum OKULISTYKA NOWE HORYZONTY Gabinet Okulistyczny N&M, ul. Rojna 63/65, 91-167 Łódź

Łódź fotogaleria

Zapraszamy w podróż po wybranych miejscach Łodzi, MAPA.

HISTORIA ŁODZI

Pierwsze zachowane wzmianki o wsi Łodzi pochodzą z 1332 roku, ale to rok 1423 okazał się dla niej jednym z najważniejszych — z rąk Władysława Jagiełły otrzymała prawa miejskie. Rozbiory Polski przyniosły ogromne zmiany — miasto zmieniało przynależność, znajdując się w granicach najpierw Prus, później Księstwa Warszawskiego i ostatecznie Królestwa Polskiego, w zaborze rosyjskim. Wówczas zdecydowano, że Łódź to najodpowiedniejsze miejsce dla przemysłu. Wtedy też zaczęli tu przybywać z zagranicy przemysłowcy, którzy wkrótce mieli zmienić miasto w centrum przemysłu włókienniczego. W roku 1827 uruchomiono pierwszą przędzalnię bawełny, wybudowaną przez Krystiana Wendischa. W kolejnym roku przybył do Łodzi z Saksonii Ludwik Geyer. Niedługo później — Traugott Grohmann. W 1854 osiedlił się tu Karol Scheibler, a w roku 1872 rozpoczęła się budowa zespołu fabrycznego Izraela Poznańskiego. Wraz z rozwojem przemysłu wzrastało zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Do miasta zaczęła napływać w poszukiwaniu pracy ludność z całej Europy. Łódź miała być dla nich „ziemią obiecaną”, w której chcieli znaleźć pracę, schronienie, dobrobyt i szczęście dla swoich rodzin. Zamiast tego w szybkim tempie zaczęły powstawać dzielnice strasznej biedy. Ukazał to pisarz, noblista, Władysław Stanisław Reymont w Ziemi Obiecanej, a potem znakomity reżyser Andrzej Wajda w nominowanej (w 1975 roku) do Oscara ekranizacji tej powieści. Lata 1914–1918 to czas okupacji niemieckiej. Wojska nie-mieckie niszczyły fabryki i konfiskowały surowce, maszyny oraz gotowe wyroby. Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, ale miasto już nigdy nie osiągnęło tempa rozwoju sprzed 1914 roku. W sierpniu 1919 roku powstało województwo łódzkie, ze stolicą w Łodzi. 8 września 1939 roku wojska niemieckie wkroczyły do Łodzi i rozpoczęła się kolejna straszliwa okupacja. W roku 1940 okupanci utworzyli getto dla Żydów (Litzmannstadt Ghetto) — pierwsze na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy. Getto zamknięto 30 kwietnia 1940. Po II wojnie światowej, w latach 1945–1948 Łódź pełniła funkcję zastępczej stolicy państwa. Historia spowodowała, że dzisiaj nazywana jest Miastem Czterech Kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Autorzy zdjęć Łodzi — Paweł Augustyniak, Tymoteusz Lekler. Oprawa graficzna  — Aleksandra Kasjańska.