Kolekcja filmów o tematyce okulistycznej, przedstawiająca zabiegi i operacje. Większość z nich została nagrodzona na światowych kongresach i festiwalach okulistycznych.


Flap Closure Techniques for
Refractory Macular Holes, 2019.


Managing Optic Pit Know
Your Stuff, 2019.


Diving deeper into the eye
with Swept Source OCT.


Small can be beautiful.
Upgrading the inverted ILM flap technique.


Non full thickness macular holes.
A closer look!


The inverted ILM flap technique
for large macular holes.


New innovative intraocular lens
for combined phaco-vitrectomy.Spectral OCT history of macular hole.


Optic pit maculopathy diagnosis with spectral OCT
and its implications for treatment.Terson syndrome.


New implications of spectral OCT
on retinology.


Iris reconstruction combined
with vitreoretinal surgery.


Vitreoretinal surgery for retinal detachment
after ocular trauma.


The use of iris retractors in vitreoretinal surgery
and in combined procedures.


ILM peeling with the use of trypan blue
in different indications.OFFISS for microsurgical scleral buckling.Vitreoretinal surgery for giant retinal tear.


Clinicodiagnostic correlation
of macular disease.


Trypan blue staining for macular hole
and macular pucker surgery.


Vitrectomy without Endoillumination
own experience.


The use of different illumination | observation
systems for peripheral vitrectomy.


Vitreous surgery
for proliferative diabetic retinopathy.


Vitreous surgery without endoillumination
for proliferative diabetic retinopathy.


A cool supplement
for combined phaco-vitrectomy surgery.


Vitreous surgery with the use of trypan
blue staining for PVR retinal detachment.


Zastosowanie chirurgii ciała szklistego
w leczeniu odwarswienia siatkówki z PVR.Macular Pucker


Chirurgia ciała szklistego i fakoemulsyfikacja
w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy.