Dr Karolina Dulczewska-Cichecka w „Budzi się ludzi”