Niedowidzenie

Niedowidzenie

WADY

Niedowidzenie

(amblyopia) z nieużywania oka (anopsia) najczęściej jednego oka.

Wyróżnia się niedowidzenie dużego, średniego i małego stopnia:

 • w różnowzroczności
 • w braku centralnej fiksacji siatkówkowej
 • w zezie
 • w postaci mieszanej

Terapia

Najczęściej stosowana jest metoda Cüppersa.

Gabinet terapeutyczny (ortoptyczny) — zestaw aparatów:

 • wizuskop (badanie fiksacji siatkówkowej)
 • Eutyskop Cüppersa (wywołanie powidoku w miejscu fiksacji)
 • Eutyskop Flash Booster (wywołanie powidoku w miejscu fiksacji)
 • biały ekran z migającym światłem (ćwiczenia lokalizacji powidoku „na wprost”)
 • koordynator lub centrofor (aparat z zastosowaniem zjawiska Haidingera — podnosi wartość czynnościową plamki oka chorego)

Leczenie i ćwiczenia

Leczenie niedowidzenia z fiksacją centralną polega na rozluźnieniu procesów hamowania, przede wszystkim w okolicy plamkowej, tzn. przywróceniu fizjologicznej dominacji plamki nad obwodem siatkówki.

W przypadkach z ekscentryczną fiksacją dodatkowo: odzyskanie przez plamkę głównego kierunku widzenia, koordynacja ruchów oka z fizjologicznym kierunkiem widzenia, ograniczenie dominacji prowadzącego oka, leczenie objawów towarzyszących, np. zaburzeń spostrzegania kształtów oraz trudności w rozpoznawaniu gęsto ułożonych optotypów (spotykanych dość często).

Skuteczność leczenia zależy od tego, czy uda się dostatecznie wyćwiczyć odruchy fizjologiczne. W tym celu Cüppers zastosował powidoki wywołane eutyskopem oraz zjawisko Haidingera.

Podstawą aktywnego leczenia są powidoki. Jeśli zadziałamy przez chwilę silnym światłem na siatkówkę, to po zamknięciu oka widzimy powidok. Najpierw rozpoznajemy powidok jasny — tzw. pozytywny powidok Heringa, następnie ciemny — tzw. powidok negatywny Purkinjego. Powidok wywołuje się eutyskopem, który pozwala pod kontrolą wzroku rzutować na siatkówkę pierścień świetlny w ciągu określonego czasu. W środku światła jest umieszczona mała przesłona, aby przysłonić plamkę, a powidok wywołuje się wokół niej. W celu umożliwienia szybkiego odwrócenia powidoku pozytywnego w negatywny i utrzymania go przez dłuższy czas stosuje się migające światło i biały ekran, na który patrzy pacjent. Chory fiksuje centralnie swoją plamką, chociaż na początku ćwiczeń jest to dość trudne. Ćwiczenia polegają na nauczeniu pacjenta, aby lokalizował środek powidoku na wprost, mimo że pojawia się on z boku. W ten sposób możemy przenieść lokalizację przestrzenną na wprost, z punktu ekscentrycznego na plamkę. Codzienne ćwiczenia powodują, że pacjent widzi powidok coraz lepiej.

Powidoki mają korowe podłoże, gdyż widzimy je jako realny przedmiot. W niektórych przypadkach trudno wywołać powidok negatywny i te przypadki źle rokują. Jeżeli uda się wywołać powidok oraz utrzymać go przez dłuższy czas w czasie ćwiczeń, prowadzi to do usunięcia procesów hamujących w części środkowej siatkówki.

W celu dalszego utrwalenia zmiany lokalizacji Cüppers zastosował w aparacie zwanym koordynatorem zjawisko Haidingera. Zjawisko to można zaobserwować tylko plamką, gdyż zależy to od anatomicznej struktury plamki (żółty barwnik i promienisty układ włókien siatkówkowych). Ćwiczenia można wykonywać na koordynatorze stołowym lub przestrzennym. Lepszym modelem jest koordynator–cheiroskop służący do ćwiczeń jedno i obuocznych. Zjawisko Haidingera jest również w centroforze Bangertera w połaczeniu z małym optotypem, znajdującym się w środku obracającej się spirali. Filtry polaryzacyjne ze zjawiskiem Haidingera są również w niektórych modelach synoptoforu. Pobudzenie różnych miejsc siatkówki przez powidok i realny przedmiot (np. optotyp) może spowodować widzenie tych dwóch w tym samym miejscu w przestrzeni, gdyż zostały pobudzone miejsca mające taka samą wartość. Aby tego uniknąć, należy zastosować stopniowe, okrężne zwężanie pola, na które patrzy pacjent za pomocą blendy koncentrycznej zakładanej w koordynatorze.

Ćwiczenia ze zjawiskiem Haidingera mają na celu utrwalenie centralnej fiksacji i lokalizacji plamkowej oraz wyćwiczenie koordynacji ręka–oko, a w przypadkach z ekscentryczna fiksacją — odzyskanie plamkowego, głównego kierunku widzenia i normalizacji wartości przestrzennej całej siatkówki.

Terapia łączona jest z innymi metodami:

 • obturacja (zasłanianie oka dobrego czy lepiej widzącego)
 • ćwiczenia lokalizacji wzrokowej "oko–ręka" za pomocą lokalizatora świetlnego lub dźwiękowego
 • stymulacja wzroku wg Campbella (CAM)
 • reduktor ostrości wzroku (folia okulistyczna naklejona na szkło okularowe przed okiem dobrym w celu jego osłabienia)
 • penalizacja (okulary ćwiczeniowe w połączeniu z Atropiną osłabiające widzenie oka dobrego)
 • soczewka nadgałkowa tzw. obturacyjna (hydrożelowa soczewka z czarnym zabarwieniem w środku — stosowana na oko dobre)
 • ćwiczenia celownicze (pisanie w liniach, obrysowywanie konturów obrazków, nawlekanie korali, układanie puzli, majsterkowanie, modelarstwo, gry komputerowe itp.)

Zasłanianie (obturacja, okluzja)

Zasłanianie oka zdrowego zaleca się w celu “zmuszenia do patrzenia” oka chorego z niedowidzeniem. Najczęściej stosuje się zasłanianie całkowite w celu usunięcia impulsów hamujących, działających z oka zdrowego na oko chore oraz usunięcia mroczka środkowego i poprawy widzenia oka chorego, często zezującego. Stosowanie odpowiedniego leczenia pleoptycznego wraz z obturacją jest bardziej skuteczne niż samo zasłanianie.

Największą rolę odgrywa zasłanianie w profilaktyce niedowidzenia i nieprawidłowej korespondencji siatkówkowej. Plastyczność organizmu małego dziecka jest duża i wystarcza niewielkie obniżenie ostrości widzenia oka zdrowego, aby poprawić widzenie oka chorego. Często jednak w pierwszym czy drugim roku życia nie można określić wartości ostrości wzroku, dlatego też stosuje się naprzemienne zasłanie do momentu, aż uda się zbadać ostrość widzenia za pomocą tablicy.

W niektórych ośrodkach zajmujących się diagnostyką okulistyczną u dzieci, głównie wcześnie urodzonych lub z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi, można wykonać badanie ostrości wzroku nawet u pacjentów kilkumiesięcznych. Jest to tzw. metoda PL (preferential looking). Do całkowitego zasłaniania najlepiej nadają się różnego typu obturatory. U małych dzieci można zalepić oko odpowiednim perforowanym plastrem, zawiązać oko przepaską lub zastosować tamponik z waty otoczony warstwą gazy, najlepiej jednak kupić gotowy antyalergiczny obturator w aptece.

Przy stosowaniu obturacji jako metody leczniczej u małych dzieci należy często zgłaszać się do kontroli okulistycznej. W czasie leczenia zmienia się czas obturacji oka zdrowego, kontroluje się fiksację, ruchy oczu, kąt zeza, funkcje obuocznego widzenia, wadę refrakcji. Często też zmienia się szkła okularowe. Należy również pamiętać, że u małego dziecka zasłonięcie zdrowego oka może w krótkim czasie wywołać obniżenie widzenia tego oka. Dlatego też podjęcie leczenia wymaga ścisłego stosowania się rodziców do zaleceń lekarskich.

Przy wprowadzeniu obturacji leczniczej (kiedy znamy wartości ostrości wzroku) nie zawsze należy postępować bezwzględnie. Często zasłonięcie zdrowego oka prowadzi do reakcji obronnej ze strony dziecka, gdy w oku chorym stwierdzi się niedowidzenie dużego stopnia. W takich przypadkach najlepiej zastosować stopniową obturację np. kilka godzin dziennie, ale dążyć do całkowitego zasłaniania dobrego oka poprzez zwiększanie czasu zasłaniania.

Obturację stosuje się nawet kilka lat. W leczeniu tą metodą istotny jest rodzaj fiksacji w oku chorym. W przypadku fiksacji centralnej można zasłaniać oko zdrowe nawet do 10–12 roku życia i równocześnie stosować inne metody terapeutyczne. Natomiast w przypadku fiksacji ekscentrycznej zasłania się oko zdrowe tylko do ok. 5 roku życia. Powyżej 5 roku życia stosuje się obturację tylko w czasie leczenia pleoptycznego — po ćwiczeniach odsłania się oko dobre. Takie postępowanie ma zapobiegać utrwalaniu istniejącej fiksacji ekscentrycznej. Dopiero gdy ostrość wzroku i fiksacja znacznie się poprawią, stosuje się stopniową obturację oka zdrowego.

Stopniowa obturacja może polegać również na redukcji ostrości wzroku zdrowego oka poprzez zastosowanie odpowiednich reduktorów ostrości wzroku. Stopień osłabienia ostrości wzroku uzyskany przez reduktor należy indywidualnie dostosować do każdego przypadku. Reduktory ostrości wzroku to folie Bangertera o różnej przeźroczystości, naklejane na szkło okularowe oka zdrowego.

Reduktor obniża dominację zdrowego oka i stwarza lepsze warunki do obuocznego widzenia.

Campbell proponuje metodę leczenia niedowidzenia za pomocą aparatu własnej konstrukcji, tzw. stymulatora wzrokowego Cam. Zastosowano w nim testy z prążkami o dużym kontraście, które obracając się powoli, pobudzają widzenie plamkowe. Oko dobre powinno być dokładnie zasłonięte, aparat dobrze oświetlony. Początkowo używa się testu o najszerszych paskach, a następnie zastępuje coraz mniejszymi. Test można zmieniać co 1 minutę lub stosować przez 7 minut tylko jeden wybrany test, zgodny z ostrością widzenia w oku chorym. Autor podaje, że poprawa następuje szybciej niż przy obturacji. Zaleca się połączenie tej metody z codzienną kilkugodzinną obturacją i dodatkowymi ćwiczeniami celowniczymi lub pleoptycznymi.

Ćwiczenia lokalizacyjne

Ćwiczenia te mają za zadanie nauczyć prawidłowej korelacji między wzrokiem a całym ciałem, przede wszystkim: oko–ręka. Głównym celem ćwiczeń jest poprawa ostrości wzroku, utrwalenie centralnej fiksacji i ćwiczenie prawidłowej lokalizacji. W czasie leczenia pleoptycznego w gabinecie można zastosować ćwiczenia lokalizacyjne na lokalizatorze dźwiękowym lub świetlnym. Należy jednak czuwać nad przebiegiem tych ćwiczeń — dziecko nie powinno ich wykonywać posługując się wyłącznie dotykiem. Dzieci zwykle bardzo lubią te ćwiczenia i chętnie je wykonują.

Jako uzupełnienie leczenia pleoptycznego stosuje się proste ćwiczenia lokalizacyjne i celownicze zalecane do wykonania w domu z równoczesną obturacją. Do takich ćwiczeń należy zaliczyć: rysowanie, obrysowywanie konturów obrazków, pisanie w liniach, zakreślanie pojedynczych liter w tekście, gry komputerowe, układanie klocków, nawlekanie korali, chodzenie po narysowanej na podłodze linii, majsterkowanie, tenis stołowy itp. Ćwiczenia powinny być wykonywane pod kontrolą opiekuna dziecka po uprzednim wyjaśnieniu zasad ich wykonywania.

W niektórych przypadkach zamiast zasłaniania stosuje się nagałkową obturacyjną soczewkę kontaktową. Soczewka daje pewność wyłączenia oka zdrowego przez cały czas, u małych dzieci zapobiega zrywaniu plastra, u starszych ma względy estetyczne — uwalnia od kompleksów i przykrych uwag ze strony rówieśników.

Na uwagę zasługuje fakt, że zabieg operacyjny, wykonany z powodu zeza, przywraca nie tylko prawidłowe ustawienie gałek ocznych, ale wpływa równocześnie na zmianę fiksacji ekscentrycznej oraz poprawę ostrości wzroku.

UWAGI

 • W każdym przypadku niedowidzenia należy podjąć próbę jego leczenia
 • Leczenie jest długotrwałe
 • Najczęściej oko dobre jest zasłonięte cały dzień
 • Stosowanie równocześnie różnych technik terapeutycznych skraca czas leczenia i daje bardzo dobre wyniki
 • Leczenie można rozpocząć najwcześniej w 2–3 roku życia, najpóźniej zaś w 12–13 roku życia
 • Rodzice powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarskich
 • Dziecko wykonuje ćwiczenia celownicze w domu pod kontrolą rodziców lub opiekunów
 • Terapia musi być systematyczna, codziennie po ok. 30 min. w gabinecie, przez minimum 1 miesiąc (ok 6 razy w roku)
 • W czasie terapii stosuje się krople cycloplegiczne do oka niedowidzącego

RAZ W MIESIĄCU KONIECZNA JEST KONSULTACJA LEKARZA PROWADZĄCEGO.