leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki (pełen zakres), zabiegi przeciwjaskrowe, leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, operacje powiek (m. in. entropion, ektropion, opadanie powiek) – wszystkie zabiegi wykonywane są w mikroskopie operacyjnym, za pomocą najnowszych technik, operacje skrzydlika – nowoczesną metodą PERFECT (autologiczny przeszczep spojówki), WITREKTOMIA W PRZEBIEGU, WITREKTOMIA, skomplikowanego odwarstwienia siatkówki, odwarstwienie siatkówki, wylew krwi do ciała szklistego, otwór w plamce – technika odwróconego płatka opracowana przez Profesora Jerzego Nawrockiego, dająca lepsze wyniki anatomiczne i czynnościowe od technik konwencjonalnych (również w przypadku bardzo dużych otworów w plamce oraz otworów w dużej krótkowzroczności), powikłania w przebiegu cukrzycy, zakrzepy, zespół pomarszczenia plamki (błona nasiatkówkowa)