1-aparaty


3D DRI OCT TRITON UMOŻLIWIA:

•  uzyskanie wysokiej jakości obrazu ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki i twardówki
•  uzyskanie znacznie lepszej jakości skanów w warunkach gorszej przezierności ośrodków optycznych, w tym zaćmy lub obecności niesprzyjającej wady refrakcji
•  jednoczasowe obrazowanie obszaru plamki i tarczy nerwu wzrokowego
•  uzyskanie wysokiej jakości przekrojów przedniego odcina oka
•  automatyczne tworzenie map grubości i objętości warstw siatkówki i naczyniówki
•  wykonanie kolorowego zdjęcia dna oka
•  badanie autofluorescencji
•  wykonanie angiografii bez konieczności podawania fluoresceiny (SS-OCT angiografii)
•  wykonanie angiografii fluoresceinowej
•  wykonanie badań, które mają zastosowanie w diagnostyce jaskry

Zaletą aparatu DRI jest to, że podczas badania pacjent nie widzi linii skanujących, które mogą powodować utratę fiksacji i pogorszenie jakości badania.

Zdjęcie oka - normaZdjęcie oka | NORMA

Zdjęcie oka - jaskraZdjęcie oka | JASKRA

Otwór warstwowyOtwór warstwowy

Otwór pełnościennyOtwór pełnościenny

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – POSTAĆ SUCHAZwyrodnienie plamki związane z wiekiem – POSTAĆ SUCHA

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – POSTAĆ WILGOTNAZwyrodnienie plamki związane z wiekiem – POSTAĆ WILGOTNA

Błona nasiatkówkowaBłona nasiatkówkowa

Zespół trakcji szklistkowo - plamkowejZespół trakcji szklistkowo - plamkowej

Makulopatia w przebiegu dołka rozwojowegoMakulopatia w przebiegu dołka rozwojowego

SWEPT SOURCE OCT ANGIOGRAFIA BEZ KONIECZNOŚCI PODAWANIA KONTRASTU

Angiografia NORMAAngiografia NORMA

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – postać wilgotnaZwyrodnienie plamki związane z wiekiem – postać wilgotna

Błona nasiatkówkowaBłona nasiatkówkowa

Otwór pełnościennyOtwór pełnościenny

Otwór warstwowyOtwór warstwowy

PACHYMETRIA – POMIAR GRUBOŚCI ROGÓWKI

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonywany na niektórych aparatach jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Dlatego w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria NORMAPachymetria NORMA

Pachymetria GRUBOŚĆ ROGÓWKI ZMNIEJSZONAPachymetria GRUBOŚĆ ROGÓWKI ZMNIEJSZONA

ROZBUDOWANE FUNKCJE JASKROWE

SOCT jaskrowe NORMASOCT jaskrowe NORMA

SOCT jaskrowe ZMIANYSOCT jaskrowe ZMIANY

Pentacam HR OCULUS

Komputerowa topografia rogówki to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, przydatne do określenia najistotniejszych właściwości rogówki determinujących jej funkcję optyczną. Pozwala na określenie takich parametrów rogówki, jak: kształt, krzywizna oraz moc optyczna. W badaniu tym (opartym na metodzie keratoskopu Placido) źródło światła rzutuje na powierzchnię rogówki wiele koncentrycznych pierścieni, wychwytywanych przez specjalną kamerę i poddawanych obróbce. Komputerowa analiza wyświetla dane w postaci kolorowych map oraz wartości liczbowych. Każdy kolor na mapie odpowiada danemu zakresowi mocy optycznej (w dioptriach).

Badanie topograficzne wykrywa nieregularny astygmatyzm u pacjentów, szczególnie u osób z wczesnym stożkiem rogówki przed wystąpieniem objawów klinicznych. Ponadto ma duże znaczenie w ocenie pacjentów przed zabiegami chirurgii refrakcyjnej i po nich oraz przed przeszczepami rogówki i po nich.  Pomaga dopasować twarde soczewki kontaktowe. Ma także zastosowanie u pacjentów z takimi schorzeniami przedniego odcinka oka, jak: zmiany pozapalne, pourazowe i zwyrodnieniowe.

OCULUS Pentacam BADANIE 1OCULUS Pentacam BADANIE 1

OCULUS Pentacam BADANIE 2OCULUS Pentacam BADANIE 2

OPROGRAMOWANIE APARATU (tak zwany system cyfrowego śledzenia) POZWALA WYELIMINOWAĆ BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z RUCHU GAŁKI OCZNEJ BADANEGO PACJENTA.

Pentacam HR to nowoczesne narzędzie diagnostyczne. Jego zasada działania opiera się o zastosowanie obrotowej kamery Scheimpfluga. Pozwala na uzyskanie informacji o strukturach oka w obrębie przedniego odcinka (to znaczy od przedniej powierzchni rogówki do tylnej torebki soczewki) na podstawie serii pomiarów, tworzących potem obraz trójwymiarowy.

Oprócz informacji o przedniej  i tylnej powierzchni rogówki możliwe jest: dokładne określenie jej grubości zarówno w centrum, jak i w częściach obwodowych (to tak zwana pachymetria), zmierzenie szerokości kąta przesączania (szczególnie istotny u pacjentów z jaskrą), a także ujawnienie stopnia zmętnienia soczewki.

Badanie jest bardzo krótkie i zupełnie bezbolesne.

HRT III

HRT III to badanie pozwalające na analizę poszczególnych struktur gałki ocznej – dna oka (tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej) oraz rogówki. Szczególnie użyteczne jest w diagnostyce schorzeń nerwu wzrokowego, przede wszystkim – jaskry.

DIAGNOSTYKA I MONITOROWANIE JASKRY

Obrazy uzyskane w HRT III pozwalają na określenie wymiaru tarczy nerwu wzrokowego i grubości pierścienia nerwowo–siatkówkowego. Możliwe jest również określenie, czy dany kształt tarczy nerwu wzrokowego wynika z początkowych zmian jaskrowych czy jest jedynie jedną z wielu wrodzonych anomalii tarczy nerwu wzrokowego. Niektóre z tych anomalii predysponują do pojawienia się jaskry w przyszłości, nie są jednak równoznaczne z jej rozpoznaniem.

Posiadanie obrazu tarczy nerwu wzrokowego w swojej dokumentacji jest dobrą alternatywą dla lekarzy niemających możliwości wykonania zdjęcia tarczy nerwu wzrokowego i pozwala na obiektywną ocenę dynamiki zachodzących zmian. Jest to również metoda umożliwiająca lekarzowi prowadzącemu utwierdzenie się w przekonaniu, że w danym przypadku nie można mówić o progresji zmian. Istotne znaczenie w diagnostyce jaskry ma porównanie zmian anatomicznych w obrębie tarczy ze zmianami czynnościowymi otrzymanymi w badaniu pola widzenia.

HRT III badanie 1HRT III badanie 1

HRT III badanie 2HRT III badanie 2

BADANIE ROGÓWKI

Badanie rogówki umożliwia stwierdzenie i diagnostykę nie tylko schorzeń bakteryjnych, wirusowych czy alergicznych rogówki, ale również jaskrowego obrzęku śródbłonka rogówki. Innym zastosowaniem tego badania jest ocena stanu rogówki po przeszczepach, po zabiegach takich jak LASIK i LASEK oraz przebiegu gojenia się ran rogówki po wypadkach. Istotna wydaje się również możliwość zastosowania tego badania w takich schorzeniach jak: dystrofia Fuchsa oraz w chorobach pasożytniczych (Acanthamoeboza). Obrazy uzyskane za pomocą opcji rogówkowej HRT III pokrywają się z wynikami badań histologicznych badanych in vitro. Jest to pierwsza w swoim rodzaju możliwość zbadania przedniego odcinka gałki ocznej in vitro, a do tego jeszcze w trójwymiarze. Również przydatna może okazać się funkcja zliczania komórek za pomocą komputera.

Acanthamoeba BADANIE 1Acanthamoeba BADANIE 1

Acanthamoeba BADANIE 2Acanthamoeba BADANIE 2

Acanthamoeba BADANIE 3Acanthamoeba BADANIE 3

Acanthamoeba RYSUNEKAcanthamoeba RYSUNEK

OSA diagnostyka suchego oka

ICP OSA  |  TearScope / Meibograph
DIAGNOSTYKA SUCHEGO OKA

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania kompleksowych badań  filmu łzowego, pomocnych przy diagnostyce zespołu suchego oka i przy doborze soczewek kontaktowych.
Za pomocą urządzenia OSA można wykonać:
•  pomiar dysfunkcji gruczołów Meiboma (wydzielina z gruczołów Meiboma tworzy warstwę tłuszczową filmu łzowego, która zapobiega jego parowaniu)
•  ocenę ilości filmu łzowego
•  analizę przerwania filmu łzowego w czasie
•  analizę i pomiar grubości warstwy lipidowej

 

 

OSA diagnostyka suchego okaICP OSA, diagnostyka suchego oka

E-EYE leczenie suchego oka

E-EYE  |  ESW Vision
SPECJALISTYCZNE LECZENIE SUCHEGO OKA

Terapia E-EYE służy stymulacji światłem pulsacyjnym gruczołów Meiboma, by przywrócić im prawidłową aktywność. W przypadku niewydolności gruczołów Meiboma, skutecznym postępowaniem jest ich przezskórna stymulacja za pomocą polichromatycznego światła pulsacyjnego, stosowana jako seria błysków, osobno dla każdego oka. Terapia jest nieinwazyjną, bezbolesną i nieszkodliwą dla samej gałki ocznej. Podczas zabiegu oczy są zabezpieczone specjalnymi osłonami, na skórę okolicy oka nałożony jest żel, następnie lekarz wykonuje zabieg osobno dla każdego oka, przy pomocy aparatu E-EYE. Po zabiegu istotna jest ochrona skóry okolicy oczu przed promieniowaniem UV. Jednym z urządzeń emitujących takie światło jest E-EYE. Zobacz więcej o objawach i metodach leczenia suchego oka.

E-EYE leczenie suchego okaE-EYE, specjalistyczne leczenie zespołu suchego oka

Badanie USG ultrasonografia

The Ultrasound Platform  |  AVISO
USG

Badanie USG  (ultrasonografia) - badanie za pomocą ultradźwięków, czyli fal dźwiękowych o bardzo wysokiej częstotliwości.

Badanie USG B - ultrasonografia w projekcji B (ultrasonografia obrazowa) służy do oceny gałki ocznej i otaczających ją tkanek. Badanie jest szczególnie przydatne w przypadkach nieprzeziernych ośrodków optycznych oka, takich jak zmętniała soczewka czy wylew krwi do komory ciała szklistego, które uniemożliwiają ocenę oka tradycyjnymi metodami okulistycznymi. Jest również zalecane u pacjentów z ocznymi powikłaniami cukrzycy i odwarstwieniem siatkówki ze współtowarzyszącym wylewem krwi do komory ciała szklistego.

Dzięki dokonywanej ocenie stanu siatkówki badanie USG pozwala zakwalifikować pacjenta do pilnego zabiegu operacyjnego lub dalszej obserwacji.
USG jest także podstawowym narzędziem diagnostycznym w przypadku guzów wewnątrz- i zewnątrzgałkowych.

 

Badanie USGBadanie USG jest bezpiecznym i nieinwazyjnym, niezbędnym uzupełnieniem współczesnego badania okulistycznego.

Polomierz komputerowy

Pole niebiesko-żółtePole niebiesko-żółte

Pole widzeniaPole widzenia

LENSTAR 900LS biometr optyczny Haag Streit

Urządzenie Lenstar 900LS firmy Haag Streit to najnowocześniejszy biometr optyczny, mierzący odległość pomiędzy powierzchnią rogówki a nabłonkiem barwnikowym siatkówki oraz dodatkowo odległości pośrednie. Umożliwia także pomiar krzywizny rogówki, czyli tzw. keratometrię, niezbędną do obliczenia mocy wszczepianej sztucznej soczewki. Ponadto urządzenie posiada możliwość precyzyjnego obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych u chorych po zabiegach witreoretinalnych oraz po zabiegach refrakcyjnych rogówki.

Biometria jest badaniem wykonywanym przed zabiegiem operacji zaćmy w celu obliczenia mocy soczewki wszczepianej podczas zabiegu
. Dokładna biometria przedoperacyjna ma kluczowe znaczenie dla uzyskania jak najlepszego efektu operacji zaćmy. Istnieją dwie metody wykonywania tego badania: powszechnie stosowana biometria ultrasonograficzna oraz wykorzystywana od niedawna biometria optyczna.

BiometriaBiometria

W przeciwieństwie do biometrii ultrasonograficznej biometria optyczna jest badaniem: bezdotykowym, krótszym i bardziej precyzyjnym. Biometria optyczna jest niemiarodajna u pacjentów z zaawansowaną postacią zaćmy oraz w niektórych podtypach tej choroby, jak np. zaćma podtorebkowa tylna.

BADANIE wykonujemy w Klinice Okulistycznej JASNE BŁONIA.