badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe,choroba zezowa,zez,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa,gonioskopia

Jaskra-ulotka-NOWE-LOGO


Odpowiedz na kilka krótkich pytań aby sprawdzić, czy jesteś w grupie ryzyka jaskry:

1. Czy masz powyżej 40 lat?
2. Czy w Twojej rodzinie występuje lub występowała jaskra?
3. Czy zdarzają Ci się migrenowe bóle głowy?
4. Czy masz niskie ciśnienie ogólne?
5. Czy miewasz zimne dłonie i stopy?
6. Czy długotrwale stosujesz lub stosowałeś leki sterydowe?
7. Czy masz wysoką krótkowzroczność lub nadwzroczność?
8. Czy masz wysoki poziom cholesterolu we krwi?
9. Czy masz cukrzycę?
10. Czy leczysz się z powodu choroby naczyniowej?
11. Czy żyjesz w warunkach ciągłego stresu?
12. Czy masz objawy przewlekłego zapalenie spojówek?

Przebadaj się, jeśli choć na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco.
Nieleczona jaskra prowadzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do całkowitej utraty widzenia.
Wczesne wykrycie i leczenie jaskry może uratować wzrok!

Zobacz więcej o jaskrze.

W naszym gabinecie przeprowadzamy niezbędne, przy pełnej diagnostyce jaskry, badania okulistyczne:

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego nosi nazwę tonometrii, a przyrządy do pomiaru to tonometry.

Tonometrię dzielimy na:

aparat-Schiötza1. Impresyjną — metoda ta obecnie ma charakter historyczny. Przede wszystkim obarczona jest dużym błędem pomiaru. Przy obecnym stanie wiedzy nie powinno się jej stosować.


 

Tonometr-GOLDMANNA2. Aplanacyjną — metoda ta oparta jest na prawie Imberta i Ficka, które mówi, że ciśnienie wewnątrz kuli jest równe sile potrzebnej do jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia. Prawo to można wykorzystać w pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, ponieważ gałka oczna jest kulą. Badanie wykonuje się za pomocą tonometru Goldmanna. Warunkiem przeprowadzenia badania jest znieczulenie oka za pomocą kropli znieczulających oraz podanie do worka spojówkowego barwnika fluoryzującego. Pacjent musi otworzyć szeroko oczy i wówczas do znieczulonej rogówki przykłada się końcówkę tonometru. Lekarz w lampie szczelinowej ocenia pojawiające się dwa żółte półokręgi (łzy zostają zabarwione podaną fluoresceiną). Następnie specjalnym pokrętłem zwiększa nacisk końcówki tonometru na rogówkę do momentu uzyskania dwóch półkręgów w kształcie litery S. W tym momencie dokonuje odczytu wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Badanie może być obarczone dużym błędem u osób ze zniekształconą rogówką, istniejącym obrzękiem rogówki.


3. Wykonywaną przy pomocy tonometrów bezdotykowych typu „air puff”. Ich zaletą jest to, że nie wymagają dotykania oka, a co za tym idzie — nie wymagają jego znieczulania. Badanie jest całkowicie bezbolesne i polega na komputerowej analizie wielkości odkształcenia fragmentu rogówki po uderzeniu jej strumieniem powietrza. Badany odczuwa to jak dmuchnięcie powietrza w oko. W naszym gabinecie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonujemy za pomocą aparatu TRK-1P firmy Topcon, tonometrem firmy Reichert.

TOPCON-aparatTonometr-Reichert


Pachymetria - pomiar grubości rogówki.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Z tego powodu w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Pachymetria jest obowiązkowym badaniem u osób chorych na jaskrę lub będących w grupie ryzyka jaskry. W naszym gabinecie każdy pacjent ma wykonywane to badanie w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

SOCT-Pachymetria


Jak powinien być przygotowany pacjent

Nie ma konieczności przygotowywania pacjenta do badania w szczególny sposób, należy jednak uprzedzić pacjenta, że poczuje podmuch w oko i usłyszy dźwięk. Należy też zwrócić uwagę, by przed badaniem badany rozpiął pod szyją koszulę, poluzował krawat oraz nie wstrzymywał oddechu.

Jak wygląda i na czym polega badanie

Podczas badania pacjent wygodnie siedzi z opartą brodą i czołem o " wsporniki " urządzenia. W aparacie pojawia się jasny punkt, na który badany powinien patrzeć przez cały czas trwania badania. Następnie osoba badająca prosi pacjenta, aby nie ruszał się i nie mrugał przez kilka sekund, w trakcie których wykonywane są trzy pomiary w każdym oku. Podczas każdego z pomiarów pacjent czuje podmuch powietrza w oko. Badanie jest bezbolesne.

Na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów

Aby uniknąć błędów osoba badana powinna:

nie odsuwać brody i czoła od urządzenia,
nie ruszać głową,
patrzeć na wskazany punkt,
mieć rozpięta pod szyją koszulę i poluzowany krawat,
swobodnie oddychać przez nos i nie wstrzymywać oddechu,
nie zaciskać powiek,
nie otwierać oczu nienaturalnie szeroko.

pachymetria

Pachymetria jest obowiązkowym badaniem u osób chorych na jaskrę lub będących w grupie ryzyka jaskry. W naszym gabinecie każdy pacjent ma wykonywane to badanie w ramach wizyty lekarskiej, bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Pachymetria - pomiar grubości rogówki.

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego jest obarczony błędem wynikającym z grubości rogówki, tzn. u osób o rogówce o większej grubości niż średnia populacyjna wartości ciśnienia są sztucznie zawyżone, natomiast u pacjentów o cienkiej rogówce, wartości ciśnienia są sztucznie zaniżone. Z tego powodu w celu dokładnego określenia wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego należy wykonać pachymetrię (zmierzyć grubość rogówki).

Soct-Copernicus-HRDRI-OCT-Atlantis-TOPCONSOCT-Pachymetria

HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego)

Definicja badania

HRT III (Heidelberg Retinal Tomograph) to badanie pozwalające na analizę poszczególnych struktur gałki ocznej — dna oka (tarczy nerwu wzrokowego i plamki żółtej) oraz rogówki. Szczególnie użyteczne jest w diagnostyce schorzeń nerwu wzrokowego, przede wszystkim — jaskry.

Diagnostyka i monitorowanie jaskry

Obrazy uzyskane w HRT III pozwalają na określenie wymiaru tarczy nerwu wzrokowego i grubości pierścienia nerwowo–siatkówkowego. Możliwe jest również określenie, czy dany kształt tarczy nerwu wzrokowego wynika z początkowych zmian jaskrowych czy jest jedynie jedną z wielu wrodzonych anomalii tarczy nerwu wzrokowego. Niektóre z tych anomalii predysponują do pojawienia się jaskry w przyszłości, nie są jednak równoznaczne z jej rozpoznaniem. Posiadanie obrazu tarczy nerwu wzrokowego w swojej dokumentacji jest dobrą alternatywą dla lekarzy niemających możliwości wykonania zdjęcia tarczy nerwu wzrokowego i pozwala na obiektywną ocenę dynamiki zachodzących zmian. Jest to również metoda umożliwiająca lekarzowi prowadzącemu utwierdzenie się w przekonaniu, że w danym przypadku nie można mówić o progresji zmian. Istotne znaczenie w diagnostyce jaskry ma porównanie zmian anatomicznych w obrębie tarczy ze zmianami czynnościowymi otrzymanymi w badaniu pola widzenia.

Badanie rogówki

Badanie rogówki umożliwia stwierdzenie i diagnostykę nie tylko schorzeń bakteryjnych, wirusowych czy alergicznych rogówki, ale również jaskrowego obrzęku śródbłonka rogówki. Innym zastosowaniem tego badania jest ocena stanu rogówki po przeszczepach, po zabiegach takich jak LASIK i LASEK oraz przebieg gojenia się ran rogówki po wypadkach.
Istotna wydaje się również możliwość zastosowania tego badania w takich schorzeniach jak: dystrofia Fuchsa oraz w chorobach pasożytniczych (Acanthamoeboza).
Obrazy uzyskane za pomocą opcji rogówkowej HRT III pokrywają się z wynikami badań histologicznych badanych in vitro. Jest to niewątpliwa pierwsza w swoim rodzaju możliwość zbadania przedniego odcinka gałki ocznej in vitro, a do tego jeszcze w trójwymiarze.
Również przydatna może okazać się funkcja zliczania komórek za pomocą komputera.

Nazwa aparatu

Heidelberg Retinal Tomograph (HRT III) jest urządzeniem pozwalającym na zobrazowanie dna oka oraz rogówki.


HRT-IIIBadanie-rogowki-oko-leweBadanie-rogowki-oko-praweHRT-III-badanie


Aparat składa się ze źródła światła (laser diodowy emitujący promienie świetlne o długości 670 µm), układu optycznego pozwalającego na odpowiednie zakrzywienie promieni świetlnych oraz z detektora. W ten sposób powstaje 16 – 32 dwuwymiarowych obrazów o rozdzielczości 384x384. Poszczególne skanowane płaszczyzny są oddzielone od siebie o 62,5 µm. Połączenie tych 32 przekrojowych skanów w jedną całość umożliwia powstanie trójwymiarowego obrazu na monitorze komputera.

Jak powinien być przygotowany pacjent

Nie ma konieczności przygotowywania pacjenta do badania w szczególny sposób, jednak celem lepszej jakości uzyskiwanego obrazu przed badaniem pacjent może zostać poddany mydriazie (poszerzeniu źrenic przy pomocy 1% roztworu Tropicamidu).

Jak przebiega badanie?

Ocena tarczy nerwu wzrokowego za pomocą HRT III jest prostą, nieinwazyjną i powtarzalną metodą. Całkowity czas trwania badania z reguły nie przekracza 5 – 10 minut. Przez cały czas trwania badania pacjent siedzi wygodnie z czołem i brodą opartymi o wspornik urządzenia. Badający zaleca pacjentowi wpatrywanie się w punkt fiksacyjny, następnie próbuje osiągnąć możliwie najlepszy obraz, mając ciągły wgląd na dno oka na monitorze komputera. Następnie zaleca się pacjentowi, by nie mrugał przez kilka sekund. W tym czasie wykonywane są 16 – 32 skany dna oka. Aby wynik badania był możliwie jak najmniej skażony artefaktami, należy badanie to poprzedzić keratometrią i odpowiednio do wyników tego badania skorygować ośrodki optyczne urządzenia, szczególnie u pacjentów z astygmatyzmem przekraczającym 2D cylindryczne.

Badanie rogówki wymaga wcześniejszego znieczulenia rogówek obu oczu. Następnie pacjent siada przy aparacie z czołem i brodą opartymi o wspornik urządzenia i otrzymuje zalecenie nieporuszania i niemrugania oczami. W tym czasie jednorazowa, sterylna końcówka służąca do oceny rogówki w HRT III jest zbliżana i wchodzi w lekki kontakt z rogówką oka. Badanie nie trwa dłużej niż minutę. Nie powoduje uczucia dyskomfortu większego niż pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem aplanacyjnym.

Na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów

Mimo wielu niewątpliwych zalet tej metody diagnostycznej istnieje kilka przyczyn mogących uniemożliwić prawidłowe wykonanie badania. Przede wszystkim są to nieprzezierne ośrodki optyczne (zaćma dojrzała, krew w tylnym odcinku oka) oraz oczopląs lub niemożność utrzymania gałek ocznych w jednej pozycji przez kilka sekund. Bardzo słaba ostrość wzroku (poniżej 0,01) także może utrudnić prawidłowe wykonanie badania. Również utrudnione jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników u pacjentów z bardzo wąską źrenicą, u których przeciwwskazane jest stosowanie mydriatryków. Dość duże znaczenie ma również stopień współpracy pacjenta. Jednakże badanie to wymaga kooperacji w dużo mniejszym stopniu niż długotrwałe i częstokroć nużące dla pacjenta badanie pola widzenia.

Aby uniknąć błędów osoba badana powinna:
nie odsuwać brody i czoła od urządzenia,
nie ruszać głową,
patrzeć na wskazany punkt,
nie mrugać w ciągu kilku sekund kiedy wykonywane są zdjęcia.
Badanie wykonywane jest bez okularów korekcyjnych, natomiast nie ma konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych na czas badania.

gonioskopia

Gonioskopia
Badanie służące do oceny kąta przesączania


Gonioskop-trójlustro-GoldmannaStruktury kąta przesączania są odpowiedzialne za prawidłowy odpływ płynu z oka i związane z tym prawidłowe ciśnienie w oku.
Badanie wykonuje się za pomocą trójlustra Goldmanna lub czterolusterkowego gonioskopu w znieczuleniu miejscowym (podaje się krople znieczulające).

trojlustro-Goldmanna

 


1. lusterko służące do oglądania kąta przesączania  2. centralna soczewka służąca do oglądania tylnego bieguna gałki ocznej  3. lusterko służące do oglądania obwodowej części siatkówki  4. lusterko służące do oglądania siatkówki  5. źrenica

U dzieci, które są zbyt małe, by współpracować z lekarzem, badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym przy użyciu mikroskopu operacyjnego.

pole widzenia

Perymetria to dziedzina zajmująca się badaniem pola widzenia. Pole widzenia to obszar wszystkich punktów, które oko widzi jednocześnie, patrząc nieruchomo na jeden określony punkt. Pole centralne to obszar pola widzenia w granicach 30 stopni.

Wskazania do badania pola widzenia metodą statyczną:

bóle głowy,
jaskra,
nieprawidłowa budowa tarczy nerwu wzrokowego,
okresowo występujące zaburzenia widzenia,
obniżona ostrość wzroku bez uzasadnionej przyczyny w badaniu podstawowym,
wskazania neurologiczne,
nieprawidłowy obraz dna oka.

Nazwa aparatu

HFA II 745i — polomierz komputerowy
Humphrey Systems — Carl Zeiss Group


Polomierz-Humphreybadanie-pole-widzenia-jaskra


W naszym gabinecie wykonujemy badanie pola widzenia metodą statyczną. Inne używane określenia badania statycznego pola widzenia to: perymetria komputerowa, komputerowe badanie pola widzenia. W badaniu statycznym bodziec jest nieruchomy, natomiast zmienia się jego natężenie. Mierzymy najsłabszy bodziec świetlny, który pacjent widzi.

Jak powinien być przygotowany pacjent

Przystępując do badania, pacjent powinien być wypoczęty i odprężony, gdyż badanie wymaga skupienia i koncentracji. Podczas badania pacjent powinien siedzieć wygodnie i stabilnie; szyja, barki i ramiona — rozluźnione. Podczas badania należy zwracać uwagę, aby pacjent nie odchylał i nie odsuwał głowy od aparatu.

Jak wygląda i na czym polega badanie

Badanie przeprowadzane jest w ciemnym pomieszczeniu. W środku aparatu widoczny jest żółty (niekiedy postrzegany jako pomarańczowy) punkt świetlny, na który trzeba nieruchomo patrzeć przez cały czas trwania badania. Mruganie jest dozwolone. Na czaszy wewnątrz aparatu pojawiają się białe (niekiedy postrzegane jako srebrne) błyski o różnej wielkości i natężeniu. Pacjent otrzymuje specjalnego pilota i każdy zauważony błysk sygnalizuje naciśnięciem odpowiedniego przycisku na pilocie. Aparat rejestruje przy jakiej najmniejszej jasności bodźca pacjent go zauważył (nacisnął przycisk). Po wyjaśnieniu pacjentowi na czym polega badanie zasłania się jedno oko i odpowiednio ustawia się głowę pacjenta przy aparacie. Dosuwa się uchwyt z soczewkami korekcyjnymi i upewnia się, czy pacjent wszystko zrozumiał i jest gotowy do rozpoczęcia badania. Następnie gasi się światło. Badanie jednego oka trwa ok. 8 minut.
Jeśli podczas trwania badania pojawiają się błędy (na przykład błędy fiksacji lub błędy fałszywie negatywne), badanie rozpoczynane jest jeszcze raz, po ponownym poinstruowaniu pacjenta, co powinien robić, a czego robić mu nie wolno. Po zakończeniu badania komputer przelicza wszystkie uzyskane przez pacjenta wartości, następnie badanie jest zapisywane w komputerze. Po ewentualnym odpoczynku pacjenta, rozpoczyna się badanie drugiego oka, według tych samych procedur.

Wiarygodność badania
W przypadku reakcji fałszywie pozytywnych (pacjent naciska przycisk, mimo iż nie pojawia się bodziec świetlny) akceptowane odchylenie wynosi 20%. Wysoki wskaźnik reakcji fałszywie pozytywnych może wskazywać, że pacjent nie zrozumiał, na czym polegało badanie; należy powtórzyć instrukcje.
W przypadku reakcji fałszywie negatywnych (brak reakcji na najjaśniejszy osiągalny bodziec w obszarze, który pierwotnie oznaczono jako mający jakąś czułość) akceptowane odchylenie wynosi 20%. Wysoki wskaźnik reakcji fałszywie negatywnych może wskazywać na brak uwagi lub zmęczenie.
W przypadku utraty fiksacji już 20% uznawane jest jako badanie niewiarygodne.

Co może wpłynąć na pojawienie się błędów w badaniu
nieodpowiednio dosunięta ramka okularowa
dermatochalasis lub opadająca powieka
nieprawidłowa korekcja
wąska źrenica
choroby zmniejszające przezierność ośrodków optycznych, np. zaćma
olej silikonowy w oku
przebyta witrektomia

Na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów

Aby uniknąć błędów osoba badana powinna
wykonywać badanie w pełnym skupieniu
patrzeć nieruchomo na wskazany punkt
nie odsuwać brody i czoła od urządzenia
nie ruszać głową
nie rozglądać się

SOCT jaskrowe

JASKRA-SOCTJASKRA-badanie-opcja-plamkowo_tarczowaSOCT JASKROWE

RAPORT BADANIA
Pacjent: XXX
Badanie z dnia: 13.02.2012
Rodzaj badania: SOCT jaskrowe

OP: Grubość włókien nerwowych na obwodzie tarczy
patologicznie zmniejszona.OL: Analogicznie.

Wniosek:

Zmiany odpowiadają bardzo zaawansowanej neuropatii jaskrowej;
zmiany OP>OL.
Proponowane postępowanie:
Wskazana ścisła obserwacja. Okresowa kontrola. Kontrolne SOCT za pół roku. Pachymetria.