badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Zaćma = zmętnienie soczewki = cataracta

Zaćma może być wrodzona – objawia się u dziecka występowaniem białej źrenicy (uszkodzenia w czasie życia płodowego, np. zakażenie wirusem różyczki, świnki, ospy, zakażenie Toxoplasma gondi) lub mieć charakter nabyty:

jako proces starzenia się organizmu
w przebiegu chorób ogólnych (cukrzyca, miotonia, tężyczka)
jako powikłanie chorób oczu (w przebiegu zapalenia błony naczyniowej, zwyrodnienia barwnikowego siatkówki, jaskry, po operacjach wewnątrzgałkowych – na przykład po leczeniu otworu w plamce czy po operacjach z podaniem oleju silikonowego)
jako skutek urazu (zaćma pourazowa)
jako skutek podawania niektórych leków, na przykład sterydów ogólnie (zaćma toksyczna)

Dotychczasowe badania wykazały, że osoby starsze z zaburzeniami widzenia związanymi z zaćmą mogą być dotknięte większym ryzykiem śmierci niż ich rówieśnicy z prawidłowym widzeniem  – a operacja zaćmy może zmniejszyć to ryzyko.

Nowe badanie w Australii potwierdziło ten fakt poprzez porównanie osób w wieku powyżej 49 lat z zaburzeniami widzenia związanymi z zaćmą, które przeszły operację zaćmy oraz osób w podobnym wieku, które miały ten sam typ zaburzeń, ale nie miały operacji. Analiza wykazała, że ryzyko śmierci jest o 40 procent mniejsze u tych, którzy przeszli operację. 

Analizę oparto na danych zgromadzonych w badaniu Blue Mountains Eye Study, w którym badano wzrok i typowe choroby występujące u osób starszych w Australii. Brano pod uwagę zarówno wiek i płeć  jak i szereg czynników ryzyka śmierci, takich jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, palenie papierosów, choroby serca oraz wskaźnik masy ciała (BMI).

Związek pomiędzy korektą problemów ze wzrokiem  wywołanych zaćmą a zmniejszeniem ryzyka śmiertelności nie jest jeszcze zrozumiały. Wśród potencjalnych czynników wymienia się: poprawę samopoczucia  fizycznego i emocjonalnego, optymizm i zwiększoną pewność związaną z niezależnym życiem po poprawie wzroku.

Zaćma to choroba polegająca na postępującym mętnieniu soczewki oka i jest główną przyczyną uleczalnych problemów ze wzrokiem, które dotkną ponad połowę z nas przed skończeniem 80 roku życia.

Podczas operacji zaćmy mętna soczewka jest usuwana i zastępowana sztuczną.  Zabieg powinno się rozważyć i omówić z okulistą  w sytuacji gdy wykonywanie codziennych czynności staje się trudne.

Symulator widzenia osób z zaćmą

ŹRÓDŁO: www.aao.org

Leczenie: operacyjne.

CZYTAJ WIĘCEJ: o leczeniu operacyjnym zaćmy metodą fakoemulsyfikacji.

WIĘCEJ O ZAĆMIE NA STRONIE EVRS