Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki, Zofia Michalewska, Janusz Michalewski

Zofia-Nawrockadr n. med.
Specjalista Chorób Oczu
Zofia Nawrocka

Jerzy-Nawrockiprof. dr hab. n. med.
Specjalista Chorób Oczu
Jerzy Nawrocki

Zofia-Michalewskadr hab. n. med.
Specjalista Chorób Oczu
Zofia Michalewska

Janusz-Michalewskidr n. med.
Specjalista Chorób Oczu
Janusz Michalewski

Karolina-Dulczewskalek. med.
Karolina
Dulczewska-Cichecka

Maciej-Bednarskilek. med.
Specjalista Chorób Oczu
Maciej Bednarski