badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Retinopatia cukrzycowa dzieli się na dwa typy:
1. retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna,
2. retinopatia cukrzycowa proliferacyjna.

Retinopatia-cukrzycowa-nieproliferacyjna-obraz-AFRetinopatia-cukrzycowa-proliferacyjna-obraz-AF


Skutkiem trwania (przede wszystkim nieuregulowanej) cukrzycy są zmiany w składzie krwi oraz w naczyniach. Naczynia tracą elastyczność, ulegają zniekształceniu, zmniejsza się zdolność do transportu tlenu przez erytrocyty krwi. Zwiększa się lepkość krwi, co sprzyja powstawaniu zakrzepów. Ukrwienie siatkówki na skutek tych zmian ulega pogorszeniu. Dochodzi do powstania przesięków, obrzęku, nowotworzenia się naczyń krwionośnych i w końcowym etapie – rozplemu tkanki łącznej, trakcyjnego odwarstwienia siatkówki, jaskry wtórnej i ślepoty.

Taki jest przebieg zmian na dnie oka przy nieuregulowanej cukrzycy i braku opieki okulistycznej.

Najważniejsze w przypadku cukrzycy jest odpowiednie postępowanie:
1. Uregulowanie cukrzycy i takich chorób współistniejących, jak: nadciśnienie,choroby nerek itp.
2. Pacjent zawsze musi wiedzieć, jaki ma poziom hemoglobiny HBA1C. Poziom ten powinien wynosić mniej niż 7.
3. W początkowej fazie cukrzycy chory powinien być kontrolowany okulistycznie 1 raz w roku. Pamiętaj ! Zmiany mogą być bardzo zaawansowane i grozić tragedią, mimo że ostrość wzroku jest jeszcze prawidłowa i pacjent nie zauważa żadnego dyskomfortu w widzeniu. Dopiero badanie okulistyczne może wykazać konieczność natychmiastowego leczenia.
4. W przypadku cukrzycy przedproliferacyjnej kontrole okulistyczne powinny być ustalane indywidualnie dla każdego pacjenta, co 3 – 6 miesięcy.

Leczenie:
Laserokoagulacja – ma na celu zahamowanie postępu zmian cukrzycowych i za-chowanie dotychczasowego widzenia.
W zaawansowanych stadiach cukrzycy – witrektomia. Zabieg ten może być wykonywany tylko w wyspecjalizowanych ośrodkach przez doświadczonego chirurga szklistkowo-siatkówkowego.

Zabieg wykonuje się z podaniem (lub bez podania) oleju silikonowego do oka, w zależności od stopnia zaawansowania zmian. Lecznie operacyjne.

Pamiętaj ! Pacjent z podanym olejem silikonowym powinien spać na brzuchu; bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego, które w oczach z olejem silikonowym może wykazywać tendencje do podwyższonego. Jeżeli podczas badania lekarz okulista stwierdzi, że olej silikonowy przedostał się do komory przedniej oka i ma kontakt z rogówką, musi zostać natychmiast usunięty (w wyniku kontaktu rogówki z olejem silikonowym dochodzi do powstania bielma rogówki).

Badania i zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o. www.jasneblonia.pl
Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04