SSS-OCT (ang. Swept source OCT, DRI-OCT, Topcon, Japonia),SS-OCT,Swept source OCT,Urządzenie Lenstar 900LS firmy Haag Streitt

PEŁNE SPEKTRUM BADAŃ ROGÓWKI W GABINECIE N&M

Gabinet okulistyczny prowadził dotychczas badania rogówki za pomocą dwóch aparatów: HRT rogówkowe (Heidelberg Engeneering), który z precyzją mikroskopu pokazuje poszczególne warstwy rogówki oraz optycznej koherentnej tomografii typu Swept Source (Triton, Topcon) ukazującej przekrój przez rogówkę, podobny do uzyskiwanego w preparacie histologicznym.

Obecnie dysponujemy najnowocześniejszym na świecie aparatem wykonującym topografię rogówki (Pentacam), umożliwiającym wczesną diagnostykę stożka rogówki, ujawnienie nieregularnego astygmatyzmu oraz monitorowanie pacjentów przed chirurgią rogówki i po niej.

Nowe-badania-1

TOPOGRAFIA ROGÓWKI

Komputerowa topografia rogówki to nieinwazyjne badanie diagnostyczne, przydatne do określenia  najistotniejszych  właściwości rogówki determinujących jej funkcję optyczną. Pozwala na określenie takich parametrów rogówki,  jak: kształt, krzywizna oraz  moc optyczna.  W badaniu  tym (opartym na metodzie keratoskopu Placido) źródło światła rzutuje na powierzchnię rogówki wiele koncentrycznych pierścieni, wychwytywanych przez specjalną kamerę i poddawanych obróbce. Komputerowa analiza wyświetla dane w postaci kolorowych map oraz wartości liczbowych. Każdy kolor na mapie odpowiada danemu zakresowi mocy optycznej (w dioptriach).

Topografia 1

Topografia 2

Badanie topograficzne wykrywa nieregularny astygmatyzm u pacjentów, szczególnie u osób z wczesnym stożkiem rogówki przed wystąpieniem objawów klinicznych. Ponadto ma duże znaczenie w ocenie pacjentów przed zabiegami chirurgii refrakcyjnej i po nich oraz przed przeszczepami rogówki i po nich.  Pomaga dopasować twarde soczewki kontaktowe. Ma także zastosowanie u pacjentów z takimi schorzeniami przedniego odcinka oka, jak: zmiany pozapalne, pourazowe  i zwyrodnieniowe.

Pentacam HR to nowoczesne narzędzie diagnostyczne. Jego zasada działania opiera się o zastosowanie obrotowej kamery Scheimpfluga. Pozwala na uzyskanie informacji o strukturach oka w obrębie przedniego odcinka (to znaczy od przedniej powierzchni rogówki do tylnej torebki soczewki) na podstawie serii pomiarów, tworzących potem obraz trójwymiarowy.

Oprócz informacji o przedniej  i tylnej powierzchni rogówki możliwe jest: dokładne określenie jej grubości — zarówno w jej centrum, jak i w częściach obwodowych (to tak zwana pachymetria), zmierzenie szerokości kąta przesączania (szczególnie istotny u pacjentów z jaskrą), a także ujawnienie stopnia zmętnienia soczewki.
Badanie jest bardzo krótkie i zupełnie bezbolesne. 

Oprogramowanie aparatu (tak zwany system cyfrowego śledzenia) pozwala wyeliminować błędy wynikające z ruchów gałki ocznej badanego pacjenta.


DRI OCT Triton, Swept source OCT (ang. Swept source OCT, DRI-OCT, Topcon, Japonia)  jest urządzeniem, w którym fizyczna metoda uzyskiwana obrazu jest analogiczna jak w SD-OCT. Dzięki unowocześnionemu źródłu światła aparat daje nam możliwość zajrzenia głębiej w struktury oka i zobrazowanie nie tylko struktur siatkówki, ale również naczyniówki i twardówki.

Nowe-badania-1

Nowy aparat posiada możliwość wykonania kolorowych zdjęć oka, angiografii fluoresceinowej, autofluorescencji, SS-OCT angiografii bez barwnika oraz oczywiście badania SS-OCT siatkówki, naczyniówki ciała szklistego oraz badań jaskrowych.

Nowe-badania-1Badanie wykonane nowym aparatem 3D DRI OCT Triton, Swept source OCT.

SS-OCTBadanie wykonane nowym aparatem 3D DRI OCT Triton, Swept source OCT.

Warstwowy-otwor-w-plamce-angiografia

Warstwowy otwór w plamce. Angio-OCT.

Blona-przedsiatkowkowa-SS-OCT

Błona przedsiatkówkowa. Angio-OCT.

SS-OCT umożliwia ponadto uzyskanie skanów z większą szybkością, rozdzielczością osiową oraz w warunkach gorszej przezierności ośrodków optycznych i obecności niesprzyjającej wady refrakcji. Urządzenie Swept source OCT przydatne jest szczególnie w przypadku diagnostyki i monitorowania chorób, w których zauważono związek z grubością naczyniówki i przepływem krwi w naczyniówce. Do takich schorzeń zaliczamy między innymi: zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), centralną surowiczą retinopatię (CSR), otwór plamki (MH), znamię naczyniówki.

DRI-OCT-Atlantis-badanie
DRI-OCT-Atlantis-badanie-2
DRI-OCT-Atlantis-badanie-3

SS OCT Triton TOPCON

Przeczytaj artykuł dr hab. n. med. Zofii Michalewskiej na temat Swept Source OCT, zamieszczony w Magazynie Informacyjnym Topcon Polska.

Przeczytaj artykuł

artykul-DRI-Zofia-Michalewska-str1

artykul-DRI-Zofia-Michalewska-str2

artykul-DRI-Zofia-Michalewska-str3


Urządzenie Lenstar 900LS firmy Haag Streit to nowoczesny biometr optyczny, mierzący odległość pomiędzy powierzchnią rogówki a nabłonkiem barwnikowym siatkówki oraz dodatkowo odległości pośrednie. Umożliwia także pomiar krzywizny rogówki, czyli tzw. keratometrię, niezbędną do obliczenia mocy wszczepianej, sztucznej soczewki.

Nowe-badania-2

Biometr-optyczny-3

Biometr-optyczny-4

Biometr-optyczny-badanie

Biometr-optyczny-1

Ponadto urządzenie posiada możliwość precyzyjnego obliczania mocy soczewek wewnątrzgałkowych u chorych po zabiegach witreoretinalnych oraz po zabiegach refrakcyjnych rogówki.