Dorota-Jasion
SEKRETARKA
asystentka okulistyczna
dyplomowana ortoptystka
....................................................................
Dorota Jasion

Piotr-Pikierski
mgr zarządzania i marketingu
w służbie zdrowia

....................................................................
Piotr Pikierski

Ryszard-Śliwczyński
OPTOMETRYSTA
mistrz w rzemiośle optyka
mgr organizacji i zarządzania
....................................................................
Ryszard Śliwczyński

Elzbieta-Chabelska
PIELĘGNIARKA
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej terapii

....................................................................
Elżbieta Chabelska

Izabela-Sandalewska
PIELĘGNIARKA
specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego
....................................................................
Izabela Sandelewska

Agnieszka Poznańska

 

....................................................................
Agnieszka Poznańska

Ania-Wasik
mgr
....................................................................

Anna Wąsik

Sebastian-Molek
inż.

....................................................................
Sebastian Molek

Patrycja-Wojcik
licencjat z marketingu i zarządzania

....................................................................
Patrycja Wójcik

Elzbieta-Workert

....................................................................
Elżbieta Workert