Dorota-JasionSEKRETARKA
asystentka okulistyczna
dyplomowana ortoptystka
....................................................................
Dorota Jasion

Piotr-Pikierskimgr zarządzania i marketingu
w służbie zdrowia

....................................................................
Piotr Pikierski

Andrzej-ŚliwczyńskiOPTOMETRYSTA
mistrz w rzemiośle optyka
mgr organizacji i zarządzania
....................................................................
Ryszard Śliwczyński

Elzbieta-ChabelskaPIELĘGNIARKA
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej terapii

....................................................................
Elżbieta Chabelska

Izabela-SandalewskaPIELĘGNIARKA
dyplomowana

....................................................................
Izabela Sandelewska

Ania-Wasikmgr
....................................................................

Anna Wąsik

Sebastian-Molekinż.
....................................................................
Sebastian Molek

Patrycja-Wojciklicencjat z marketingu i zarządzania
....................................................................
Patrycja Wójcik

Elzbieta-Workert
....................................................................
Elżbieta Workert