Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki, Zofia Michalewska, Janusz Michalewski

Zofia-Nawrocka
dr n. med.
Zofia Nawrocka
specjalista chorób oczu

  Ż Y C I O R Y S 

Zofia-Michalewska
prof. dr hab. n. med.
Zofia Michalewska
specjalista chorób oczu

 

Jerzy-Nawrocki
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Nawrocki
specjalista chorób oczu

 Ż Y C I O R Y S 

Karolina-Dulczewska
dr n. med.
Karolina
Dulczewska-Cichecka
specjalista chorób oczu

  Ż Y C I O R Y S 

Magdalena Trębińska
dr n. med.
Magdalena
Trębińska
specjalista chorób oczu

Edyta Pel Przybyszeswka
dr n. med.
Edyta
Pel-Przybyszewska
specjalista chorób oczu