badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe,choroba zezowa,zez,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa,gonioskopia

INIEKCJE DOSZLISTKOWE

AMD starcze zwyrodnienie plamki | zwyrodnienie plamki związane z wiekiem

Wysiękowa postać AMD

AMD do niedawna było schorzeniem nieuleczalnym. Leczenie laserowe (możliwe od wielu lat) stosowano jedynie w nielicznych przypadkach. Zwykle powodowało uszkodzenie siatkówki i pogorszenie widzenia. Celem leczenia było ograniczenie utraty widzenia. Wprowadzona później terapia fotodynamiczna to nieco delikatniejsza metoda leczenia laserowego. Wyniki leczenia mierzono zwolnieniem procesu utraty widzenia.

Przedstawienie skuteczności leku bewacizumab w leczeniu AMD na Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych w 2005 stanowiło przełom. Lek ten stał się w krótkim czasie podstawowym lekiem w leczeniu AMD. Po raz pierwszy pacjenci z AMD uzyskali nadzieję na utrzymanie widzenia. Leczenie polegało na wielokrotnych wstrzyknięciach leku do ciała szklistego. Jednak kolejny lek pegaptanib (Macugen®) wprowadzony do leczenia AMD w 2006 r. nie zdobył sobie już tak szerokiego uznania. Później wprowadzony lek ranibizumab (Lucentis) okazał się bardziej skuteczny, jednak z wielu powodów nie wyparł bewacizumabu (Avastin®). Leki te są przeciwciałami przeciwko naczyniowemu czynnikowi wzrostu. Wielośrodkowe badania porównawcze leku bewacizumab (Avastin®) i ranibizumab (Lucentis®) prowadzone w USA i kilku krajach europejskich nie wykazały istotnych różnic. W ostatnim czasie wprowadzono nowy lek, który jest białkiem blokującym receptory VEGF – flibercept (Eylea®). Być może będzie alternatywą dla tych pacjentów, u których dotychczasowe leczenie nie było w pełni skuteczne. Dodatkowo sugeruje się, że inne leki stosowane w połączeniu z w/w wymienionymi mogą ograniczać liczbę zastrzyków. W badaniach i przygotowaniu są kolejne leki.

Leczenie AMD

Nasi lekarze jako jedni z pierwszych od 2006 roku stosują leczenie zastrzykami do oka, podając znieczulenie kroplowe, które jest wystarczające. Aby leczenie AMD było skuteczne, niezbędne są sterylne warunki i dlatego iniekcje wykonujemy na sali operacyjnej.

Badania i zabiegi wykonywane są w Klinice Okulistycznej „Jasne Błonia” Sp. z o.o. www.jasneblonia.pl
Łódź, ul. Rojna 90, tel.: 42 611 04 04