leczenie operacyjne odwarstwienia siatkówki (pełen zakres), zabiegi przeciwjaskrowe, leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, operacje powiek (m. in. entropion, ektropion, opadanie powiek) – wszystkie zabiegi wykonywane są w mikroskopie operacyjnym, za pomocą najnowszych technik, operacje skrzydlika – nowoczesną metodą PERFECT (autologiczny przeszczep spojówki), WITREKTOMIA W PRZEBIEGU, WITREKTOMIA, skomplikowanego odwarstwienia siatkówki, odwarstwienie siatkówki, wylew krwi do ciała szklistego, otwór w plamce – technika odwróconego płatka opracowana przez Profesora Jerzego Nawrockiego, dająca lepsze wyniki anatomiczne i czynnościowe od technik konwencjonalnych (również w przypadku bardzo dużych otworów w plamce oraz otworów w dużej krótkowzroczności), powikłania w przebiegu cukrzycy, zakrzepy, zespół pomarszczenia plamki (błona nasiatkówkowa)

zabiegi-operacyjne_male

 

Surgeries are performed
in The “Jasne Blonia” Eye Clinic.


Lodz, Poland, ul. Rojna 90
tel.: +48 42 611 04 04

www.jasneblonia.pl


surgeries / treatments 

 retinal detachment management (full range)
 glaucoma surgeries
 phacoemulsification
 eyelid surgeries (entropion, ectropion, ptosis)
 pterygium surgeries - PERFECT method (conjunctival auto-grafting)

VITRECTOMY IN CASES OF:

 complicated retinal detachment
 effusion to the vitreous humour
 macular hole - inverted flap technique developed by Professor Jerzy Nawrocki, MD, PhD
 diabetes complications
 thrombi
 macular pucker