Dr n. med. Zofia Nawrocka. Specjalista chorób oczu. Życiorys, Nagrody, Oscary, Publikacje. Okulistyka NAWROCCY, Łódź, ul. Rojna 63.

badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,zez,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Jerzy-Nawrocki


Dr n. med. Zofia Nawrocka


Ż Y C I O R Y S

ZOBACZ OSCARY OKULISTYCZNE
UDZIAŁ W KONGRESACH
SYMPOZJA

 

Doktor nauk medycznych Zofia Nawrocka


przez pacjentów odwiedzających Gabinet Okulistyczny i Klinikę „Jasne Błonia” jest postrzegana zarówno jako ceniona specjalistka, jak też osoba, której aktywność wpływa na atmosferę tych specjalistycznych centrów. Lata doświadczeń sprawiły, że jej podopiecznymi stają się całe rodziny. Bywa, że zgłaszają się nawet w trzypokoleniowym składzie. Dla doktor Zofii Nawrockiej ta ciągłość kontaktów, nawiązane więzi, zaufanie, to szczególna, bezcenna wartość.


Dr n. med. Zofia Nawrocka ukończyła studia na Akademii Medycznej w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe i kliniczne związane są z problematyką diagnostyki i leczenia chorób oczu dzieci i dorosłych.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu strabologii (diagnostyka i leczenie zeza). Zajmuje się diagnostyką schorzeń okulistycznych z wykorzystaniem Spektralnego i Swept Source OCT i Angiografii Fluoresceionowej. Pasjonuje się Swept Source OCT angiografią (angiografią bez konieczności podawania kontrastu), którą wykorzystuje w codziennej praktyce lekarskiej od 2015 roku. W ostatnich latach szczególnie interesuje się też pomocą pacjentom z Zespołem Suchego Oka i innymi schorzeniami objawiającymi się „suchym okiem”. Organizuje szkolenia na ten temat.

Dr Zofia Nawrocka jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, ukazujących się w znaczących czasopismach okulistycznych polskich i zagranicznych. Uczestniczyła w ponad 100 kongresach okulistycznych w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Grecji, Włoszech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Kanadzie, Puerto Rico, USA, Meksyku, Hong–Kongu, na Malcie i Tajwanie.


Dr Zofia Nawrocka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i European Vitreoretinal Society.


Zawodowe powinności dzieli z wysokiej klasy zespołem, do którego filarów należą najbliżsi – mąż prof. Jerzy Nawrocki i córka prof. Zofia Anna Nawrocka. Medyczne i organizatorskie obowiązki stara się łączyć z... relaksującym układaniem klocków Lego. Kocha książki (sięga po różne odmiany literatury) i muzykę (zwłaszcza jazz). Hobby, któremu poświęca wiele uwagi, jest życie ptaków. Stworzyła przyjazny im ogród – wyposażony odpowiednio do ptasich potrzeb i zwyczajów.
Zawodowa droga doktor Zofii Nawrockiej w kronikarskim porządku:1980–1985 r. — zatrudniona w Oddziale Chorób Oczu w Szpitalu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.


1984 r. — egzamin specjalizacyjny na I stopień specjalizacji w zakresie Okulistyki zdany z wynikiem celującym.

1985, 1986, 1987 r. — staże naukowe w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium, Kierownik Prof. Dr O.- E. Lund


1985–1987 r. — zatrudniona w Specjalistycznym ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi.


1987 r. — egzamin specjalizacyjny na II stopień specjalizacji w zakresie Okulistyki zdany z wynikiem celującym.


1987–1990 r. — zatrudniona na stanowisku starszego asystenta i adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Łodzi.


1988 r. — staż naukowy w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium oraz w Oddziale Chorób Siatkówki Kliniki Okulistycznej w Kolonii, Kierownik: Prof. Dr K. Heimann


1989 r.  — obrona pracy doktorskiej „Ocena przydatności witrektomii w leczeniu urazów przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej”.


1989 r. — staż w Klinice Okulistycznej w Sulzbach (RFN), Kierownik: Prof. Dr U. Mester.


1989 r. — nagroda indywidualna  naukowa stopnia pierwszego Rektora Akademii Medycznej w Łodzi za osiągnięcia naukowe.


1990 r. — indywidualna nagroda naukowa Rektora Akademii Medycznej w Łodzi stopnia drugiego.


luty 1990 r.–lipiec 1991 r. — staż naukowy w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu w Monachium


19911996 r. — zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w Specjalistycznym ZOZ Matki i Dziecka w Łodzi.


1996 r. — założenie własnego Gabinetu okulistycznego, w którym pracuje do dzisiaj.


2001 r. — założenie wraz ze współpracownikami Kliniki Okulistycznej „Jasne Błonia”, w której pracuje do dzisiaj.


2002 r. i 2005 r. — Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” została uznana za najlepszą prywatną Klinikę Okulistyczną w rankingu tygodnika „Wprost”.


 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH


Angielski, niemiecki, rosyjski

WSPÓŁORGANIZATOR MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESÓW I KURSÓW OKULISTYCZNYCH2019 r. Kurs Swept Source OCT angiografia, Swept Source OCT w diagnostyce i leczeniu.


2019 r. III Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowe | OKULISTYKA NOWE HORYZONTY.


2018 r. KURS Swept Source OCT angiografia, Swept Source OCT w diagnostyce i leczeniu.


2017 r. II Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowe | OKULISTYKA NOWE HORYZONTY w Łodzi.


2015 r. I Sympozjum Siatkówkowo-Jaskrowe | OKULISTYKA NOWE HORYZONTY w Łodzi.


2010 r. IV Międzynarodowe Sympozjum Szklistkowo–Siatkówkowe w Łodzi.


2007 r. III Międzynarodowe Sympozjum Szklistkowo–Siatkówkowe w Łodzi.


2005 r. II Międzynarodowe Sympozjum Szklistkowo–Siatkówkowe w Łodzi.


2005 r. Klinika Okulistyczna “Jasne Błonia” została uznana za najlepszą prywatną klinikę okulistyczną w rankingu „Wprost”.


2003 r. I Sympozjum Sympozjum Szklistkowo–Siatkówkowe w Łodzi.


2002 r. Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” została uznana za  najlepszą prywatną Klinikę Okulistyczną w rankingu „Wprost”.
NAGRODY2019 r.


— Nagroda, Lahore, PAKISTAN. 38th Lahore Ophthalmo, (6-7 grudnia, 2019 r.)


2019 r.


— Okulistyczny Oscar. The coveted Rhett Buckler Award za film pt. "Flap Closure Techniques for Refractory Macular Holes" podczas 37. dorocznego spotkania specjalistów American Society of Retina Specialists, ASRS 37th Annual Meeting i 21th Annual ASRS Film Festival, Chicago, (26–30 sierpnia, 2019 r.)


2019 r.


— Okulistyczny Oscar. The coveted Rhett Buckler Award za film pt. "Managing Optic Pit: Know Your Stuff!", podczas 37. dorocznego spotkania specjalistów American Society of Retina Specialists, ASRS 37th Annual Meeting i 21th Annual ASRS Film Festival, Chicago, (26–30 sierpnia, 2019 r.)


2017 r.


— Rhett Buckler Award podczas ASRS 35th Annual Meeting w Bostonie, w Massachusetts (11–15 sierpnia, 2017)


2016 r.


— Nagroda Best of Show za najlepszy film podczas 16th EVRS Meeting, w Monako (5–7 czerwca 2016)


2014 r.


— Nagroda Rhett Buckler Award (ASRS, San Diego, 2014) za film "Small can be beautiful: Upgrading the inverted ILM Flap Technique"
— Nagroda (ASRS, San Diego, 2014) za film "Diving deeper into the eye with swept source OCT"


2013 r.


— Główna Nagroda (kongres Mediterrannean Retina, 2013) za film "Non full thickness macular holes – a closer look"


2012 r.


— Druga Nagroda (DOC, Norymberga, 2012) za film "Non full thickness macular holes – a closer look", Z. Michalewska, Z. Nawrocka, J. Nawrocki


2011 r.


— Nagroda Rhett Buckler Award (ASRS, Boston, 2011) za film "Non full thickness macular holes – a closer look"
— Nagroda Best of Show (EVRS, Malta, 2011) za film "Non full thickness macular holes – a closer look"


2009 r.


— Nagroda podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz okulistów z Azji oraz Pacyfiku (APAO-AAO Joint Congress, Bali, 2009) za film "Optic pit maculopathy – diagnosis with spectral OCT and its implications for treatment"
— Nagroda podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz okulistów z Azji oraz Pacyfiku (APAO-AAO Joint Congress, Bali, 2009) za film "Spectral OCT – history of macular hole"
— Pierwsza Nagroda podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo- Siatkówkowego (EVRS, Marakesz, 2009) za film "Inverted ILM Flap technique for large macular holes"
— Główna Nagroda podczas Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (DOG, Lipsk 2009) za film "Inverted ILM Flap technique for large macular holes"
— Nagroda Best of Show Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Nowy Jork, 2009) za film Inverted ILM Flap technique for large macular holes


2008 r.  


— Nagroda Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Hawaje, 2008) za film "Optic pit maculopathy diagnosis with spectral OCT and its implications for treatment"


2007 r.


— Nagroda Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Palm Springs 2007) za film "Terson Syndrome"
— Nagroda Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Okulistów (DOC, Norymberga 2007) za film "Terson Syndrome"
— Nagroda Trauma Course podczas kongresu w Ravennie za film "Terson Syndrome"
— Nagroda Best of Show Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO, Nowy Orlean) za film "New implications of Spectral OCT for retinology"


2006 r.


— Nagroda Best of Show Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO, Las Vegas) za film "Clinicodiagnostic Correlation of Macular Disease"
— I Nagroda Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Okulistów (DOC, Norymberga) za film "Clinicodiagnostic Correlation of Macular Disease"
— Nagroda na Alcon Video Festival (Ateny) za film "Vitreoretinal Surgery for Giant Retinal Tear"
— Nagroda Rhett Buckler Award podczas Cannes Retina Film Festival (EVRS, ASRS, Cannes) za film "Iris Reconstruction Combined with Vitreoretinal Surgery"


2005 r.


— Nagroda Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Okulistów (DOC, Norymberga) za film "Vitrectomy without endoillumination – own experience"
— II Nagroda podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo-Siatkówkowego (EVRS, Orebro) za film "Clinicodiagnostic correlation of macular disease"
— Główna nagroda podczas Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO w Krakowie w kategorii „Dydaktyka”, za przedstawiany tam film wideo "Chirurgia ciała szklistego w leczeniu otworów olbrzymich"
— Nagroda Rhett Buckler Award podczas Amerykańskego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Montreal), za film "The use of different illumination / observation systems for peripheral vitrectomy"


2004 r.


— I Nagroda na kongresie Europejskiego Towarzystwa Szklistkowo- Siatkówkowego (EVRS, Istanbul) za film "Vitreous surgery without endoillumination for proliferative diabetic retinopathy"


2003 r.


— Nagroda Rhett Buckler Award podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Specjalistów Siatkówkowych (ASRS, Nowy Jork) za film "Vitreous surgery with the use of trypan blue staining for PVR retinal detachment"
— Główna nagroda podczas Sympozjum Sekcji Okulistyki Wojskowej PTO we Wrocławiu w kategorii „Dydaktyka”, za przedstawiany tam film wideo "Chirurgia ciała szklistego w leczeniu III i IV stadium otworów w plamce"
— „Corneal Video Award” – I miejsce w kategorii „Dydaktyka” za film "Vitrectomy and trypan blue ILM staining for stage III and IV macular hole" podczas I Sympozjum Okulistyki Wojskowej
PUBLIKACJE1. J. Nawrocki, Z. Nawrocka, I. Świetliczko „Chirurgia ciała szklistego-aparat własnej konstrukcji” Klinika Oczna 88: 142-143 (1986).


2. I. Świetliczko; J. Nawrocki; Z. Nawrocka „Wartość witrektomii i lensektomii w leczeniu zaćm wikłających i powikłań urazów” Klinika Oczna 92: 11-12 (1990).

3. J. Nawrocki, I. Świetliczko, Z. Nawrocka „Wyniki leczenia infekcyjnego endophthalmitis z zastosowaniem witrektomii” Klinika Oczna 92: 6-8  (1990) .

4. Z. Nawrocka, J. Nawrocki, I. Świetliczko „Chirurgia ciała szklistego we wczesnym zaopatrzeniu ran przebijających gałki. (Badanie porównawcze)” Klinika Oczna 92: 3-5 (1990).

5. J. Nawrocki, I. Świetliczko, Z. Nawrocka „Pars plana – Vitrektomie nach akzidenteller Injektion von Depot- Steroiden in den Glaskörperraum“ Klin .Mbl. Augenheilk. 197: 519-521 (1990).

6. Z. Nawrocka, J. Nawrocki, I. Świetliczko „Wyniki leczenia rozlanego cukrzycowego obrzęku plamki laserokoagulacją typu scatter grid” Klinika Oczna 93: 259 – 261 (1991).

7. J. Nawrocki, Z. Nawrocka, I. Świetliczko „Die Behandlung der diffusen diabetischen Makulopathie mit ‚Grid- pattern- Argonlaserkoagulation’“ Fortschritte der Ophthalmologie 88: 330-332  (1991) .

8. J. Nawrocki, K. Rydzyński, Z. Nawrocka, S. Sporny „Badanie wpływu oleju sylikonowego o różnej lepkości na struktury przedniego odcinka gałki ocznej” Klinika Oczna 94: 173-176 (1992).

9. J. Nawrocki, Z. Nawrocka „Zarys chirurgii ciała szklistego” Warszawa 1987 r.

10. J.Michalewski, Z.Michalewska, Z. Nawrocka, J. Nawrocki HRT II we współczesnej diagnostyce okulistycznej. Przegląd Okulistyczny Nr 2 / 2005 (1-5)

12. J.Nawrocki, J.Michalewski, Z.Nawrocka, S. Cisiecki Cool phaco – new option in cataract surgery. Klin. Oczna 2005 107 (1-3) 36 – 38

13. J. Nawrocki, Z. Nawrocka, Z. Michalewska, J. Michalewski Nowy system oświetlenia i obserwacji wnętrza oka stosowany w celu wykonania witrektomii bez oświetlenia wewnątrzgałkowego. Okulistyka 2006, 1, 9-13.

14. J.Michalewski, Z. Michalewska, J.Nawrocki, Z. Nawrocka Zastosowanie soczewek wewnątrzgałkowych z barwną przegrodą tęczówkową w leczeniu pooperacyjnej anirydii – opis przypadku. Okulistyka 2006 1  66 – 68.

15. Z.Michalewska, J.Michalewski, Z.Nawrocka, J.Nawrocki Paintball jako przyczyna otworu w plamce – opis przypadku. Klin. Oczna 2007, 109 (10 – 12) 450 – 454

16. Z.Michalewska, J.Michalewski, Z.Nawrocka, J.Nawrocki Otwarcie poduszki powietrznej jako przyczyna odwarstwienia siatkówki – opis przypadku Klin Oczna 2007 , 109 ( 10 – 12) 455 – 456

17. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z. (2008) Możliwości diagnostyczne modułu rogówkowego HRT II. Klin Oczna;110(10-12):352-6

18. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Nawrocki J. (2010) Spectral OCT and HRT2 findings on possible ways of blood entrance in Terson Syndrome. Ophthalmic Surg Lasers and Imaging;41(Suppl): S42-9

19. Piasecka K, Bednarski M, Nawrocka Z, Nawrocki J, Michalewska Z (2012) Comparison of Heidelberg retinal tomography and spectral domain optical coherence tomography examinations for detection of glaucoma. Klin Oczna;115:125-9

20. Michalewski J, Michalewska Z, Nawrocka Z, Bednarski M, Nawrocki J.  (2014) Correlation of normal choroidal thickness and volume measurements with axial length and age using Swept Source Optical Coherence Tomography and optical optical low coherence reflectometry. Biomed Res Int;2014:639160

21. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Dulczewska- Cichecka K,  Nawrocki J. (2015) Suprachoroidal layer and suprachoroidal space delineating the outer margin of the choroid in swept-source optical coherence tomography. Retina;35:244-9

22. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Dulczewska K, Nawrocki J. (2015) The outer choroidoscleral boundary in full-thickness macular holes before and after surgery-a swept-source OCT study. Graefes Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology; 253:2087–2093

23. Piasecka K, Nawrocka Z, Nawrocki J, Michalewska Z. (2015) Macular thickness asymmetry analysis in primary open angle glaucoma diagnosis – SOCT study. Analiza asymetrii grubości plamki w jaskrze pierwotnej otwartego kąta w badaniu SOCT. Klin Oczna;(4):230


KSIĄŻKI I ROZDZIAŁY1. Fundus Fluorescein and Indocyanine Green Angiography: A Textbook and Atlas; ed. Amar Agarval, CD ROM (2008) Movies: J. Nawrocki, Z. Nawrocka


2. J. Nawrocki, Z. Nawrocka, Z. Michalewska, J. Michalewski. Trypan blue staining for Macular Hole and Macular Pucker Surgery


3. J. Nawrocki, J. Michalewski, Z. Michalewska, Z. Nawrocka. Clinicodiagnostic Correlations of Macular Disease