Dr Magdalena Trębińska. Specjalista chorób oczu. Życiorys, Prezentacje zjazdowe, Publikacje. Gabinet Okulistyczny N&M, Łódź, ul. Rojna 63.

badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,zez,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

dr n. med. Magdalena Trębińska


Dr n. med. Magdalena Trębińska


Ż Y C I O R Y S

 

Dr n. med. Magdalena Trębińska w 2008 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W  2016 uzyskała tytuł specjalisty chorób oczu.  W 2017 obroniła rozprawę doktorską  uzyskując  tytuł doktora nauk medycznych. (Morfologia siatkówki przed i po operacyjnym leczeniu idiopatycznych błon nasiatkówkowych)

Obecnie jej praca zawodowa jest związana z Gabinetem Okulistycznym N&M oraz Kliniką Okulistyczna Jasne Błonia.
W  zakresie jej  głównych zainteresowań znajdują się zabiegi mikrochirurgiczne w obrębie aparatu ochronnego oka (powieki oraz spojówki).

Stara się ciągle pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie biorąc udział w kursach oraz międzynarodowych konferencjach. Uczestniczyła w module ESASO dotyczącym chirurgii plastycznej powiek- Orbitali, Lacrimal and Ophtalmic Plastic Surgery (2018) oraz BOW (Balkan Ophtalmic Wetlab) (2019)

W swojej codziennej praktyce wykonuje badania diagnostyczne:  badania SOCT (plamki, n II), angiografii fluoresceinowej, badania HRT, pachymetrii, kąta przesaczania, topografii rogówki. Zajmuje się również diagnostyka i leczeniem zespołu  suchego oka.
Wykonuje też zabiegi laserowe w obrębie siatkówki (panfunduslaserokoagulacja) a także zabiegi laserem YAG (kapsulotomia, irydektomia).


Znajomość języków obcych — angielski


PREZENTACJE ZJAZDOWE

1.    Przypadek równoczesnego występowania wrodzonego rozwarstwienia siatkówki sprzężonego z chromosomem X – w jednym oku i błony podsiatkówkowej – w drugim oku, u dwóch członków tej samej rodziny (A case of clinical manifestation of X-linked retinoschisis (XLR) in the one eye and central neovascularisation (CNV) in the second eye), M.Siwińska, J. Nawrocki, Z. Michalewska, Case Reports Conference Network in Ophthalmology, Warszawa, 2010

2.    Technika niepełnego odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej w leczeniu otworu w plamce, M.Siwińska, J. Nawrocki, Case Reports and Clinical Practice Review - Ophthalmology ,Warszawa, 2011

3.    Nierosnący guz naczyniówki, M. Siwińska, Z.Michalewska, J.Nawrocki, Case Reports and Clinical Practice Review – Ophthalmology, Warszawa, 2011

4.    Long-term Spectral Domain OCT After Surgery for ERM, Z.Michalewska, J.Michalewski, M.Siwińska , J.Nawrocki, 12th EVRS Meeting, Drezno, 2012

5.    Early Onset Exudative AMD Detected with Monthly SD-OCT with Eye-tracking of the Fellow Eye in Patients Treated with Anti-VEGF,  J.Michalewski, Z.Michalewska, S.Cisiecki, K.Dziegielewski, M.Siwińska, J.Nawrocki, 13th EVRS Meeting, Rodos, 2013

6.    Wykrywanie neowaskularyzacji naczyniówkowych za pomocą SOCT przed pojawieniem się zmian widocznych w angiografii fluoresceinowej (Early Onset Exudative AMD Detected with Monthly SD-OCT with Eye-tracking of the Fellow Eye in Patients Treated with Anti-VEGF), Z.Michalewska, J.Michalewski, M.Siwińska, J.Nawrocki, IV Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 2013

7.    Non-responders – czyli jak radzić sobie w przypadku pacjentów z CNV, którzy słabo lub wcale nie reagują na leczenie anty- VEGF (How to manage anti- VEGF Non-responders),  Z.Michalewska, J.Michalewski, M. Siwińska,J. Nawrocki, IV Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 2013

8.    Non-responders – czyli jak radzić sobie w przypadku pacjentów z CNV, którzy słabo lub wcale nie reagują na leczenie anty-VEGF (How to manage anti-VEGF Non-responders), J. Michalewski, Z. Michalewska, M. Siwińska, J. Nawrocki, XLV Zjazd Okulistów Polskich, Łódź, 2014

9.    Analiza grubości naczyniówki u pacjentów z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem i osób zdrowych przy pomocy optycznej koherentnej tomografii z użyciem lasera strojonego (SS-OCT) (Macular choroidal thickness in dry age-related macular degeneration and in normal subjects using Swept Source Optical Coherence Tomography (SS-OCT)), M.Siwińska, Z. Michalewska, J. Nawrocki, XLV Zjazd Okulistów Polskich, Łódź, 2014

10.    Idiopatyczne błony nasiatkówkowe- implikacje diagnostyczno-terapeutyczne (Idiopathic epiretinal membranes- clinicodiagnostic correlations), Z.Michalewska, J.Michalewski, M.Trębińska, J.Nawrocki, V Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 2014

11.    Aflibercept w leczeniu AMD opornego na leczenie konwencjonalne- wyniki długoterminowe (Aflibercept in treatment resistant AMD- long term results); Z.Michalewska, J.Michalewski, M.Trębińska, D.Klimczak, J.Nawrocki, V Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 2014

12.    Jaskra w przebiegu leczenia anty- VEGF (Glaucoma in patients treated with anty-VEGF); M.Trębińska, J.Michalewski, Z.Michalewska, J.Nawrocki, Sympozjum Jaskrowo- Siatkówkowe, Okulistyka Nowe Horyzonty, Łódź, 2015

13.    Zespół idiopatycznego odłączenia naczyniówki- ŁTO, 2016

14.    Perfekcyjne usunięcie skrzydlika- ŁTO, 2017

15.    Zespół Susaca - prezentacja przypadku, Przypadki Kliniczne w Okulistyce, Poznań 2019- I miejsce za prezentację najciekawszego przypadku w sesji.

PUBLIKACJE

1.    Wyniki leczenia AMD z surowiczym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego za pomocą terapii inhibitorami naczyniowych czynników wzrostu (anty-VEGF) (Effect of Intravitreal Anti-vascular Endothelial Growth Factor Therapy of the Pigment Epithelial Detachment Secondary to Age-related Macular Degeneration),  K. Dulczewska, M.Siwińska, J.Michalewski, D. Odrobina, S.Cisiecki, K.Dzięgielewski, Z. Pikulski, Jerzy Nawrocki, Z.Michalewska, Okulistyka, 2/2011, str.92

2.    Przypadek równoczesnego występowania wrodzonego rozwarstwienia siatkówki sprzężonego z chromosomem X – w jednym oku, i błony podsiatkówkowej – w drugim oku, u dwóch członków tej samej rodziny (A case of clinical manifestation of X-linked retinoschisis – in the one eye, and choroidal neovascularisation – in the second eye, in two family members), M.Siwińska, J.Michalewski, S.Cisiecki, J.Nawrocki, Z.Michalewska, Klinika Oczna, 2013,115(2):144-7

3.    Spectral- domain optical coherence tomography features preceding new- onset neovascular membrane formation, J.Michalewski, J.Nawrocki, M.Trębińska, Z.Michalewska, Canadian Journal of Ophthalmology, 2014, Aug;49(4):339-44

4.    Switch to a single dose of aflibercept in bevacizumab nonresponders with AMD, J.Michalewski, J.Nawrocki, M.Trębińska, Z.Michalewska, Canadian Journal of Ophthalmology, 2014,Oct;49(5):431-5

5.    Zespół idiopatycznego odłączenia naczyniówki, M.Trębińska, K. Bonińska, Z. Michalewska, J. Nawrocki, 2016, Sep, 117(4), 260-263