Dr Karolina Dulczewska-Cichecka. Specjalista chorób oczu. Życiorys, Prezentacje zjazdowe, Publikacje. Gabinet Okulistyczny N&M, Łódź, ul. Rojna 63.


badanie ostrości wzroku,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,badanie odcinka przedniego przy pomocy lampy szczelinowej typu Haag-Streit,badanie tylnego odcinka oka za pomocą soczewki Volk i wziernika Fisona oraz trójlustra Goldmanna,badanie wady wzroku (autorefraktometr i skiaskopia),dobór okularów,dobór soczewek kontaktowych,diagnostyka w zakresie schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń siatkówki i nerwu wzrokowego,diagnostyka i leczenie choroby zezowej,SOCT,SOCT Jaskrowe,biometria,biometria optyczna,USG,PEŁNA DIAGNOSTYKA JASKRY,pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,HRT III (badanie tarczy nerwu wzrokowego),badanie kąta przesączania (SOCT i trójlustro Goldmanna),pachymetria (SOCT),pole widzenia,pole niebiesko-żółte,czy jesteś w grupie ryzyka jaskry,jaskra,skiaskop,tablice snellena,autorefraktometr,tonometr,trójlustro goldmanna,soczewka volc,wziernik fisona, soczewki kontaktowe, choroba zezowa,zez,synoptofor,linijki pryzmatyczne,bioptor,test muchy,test Langa,widzenie barw,tablice Ishihary,Optyczna koherentna tomografia,OCT Spektralne,SS-OCT,OCT Spektralne,choroby plamki,odwarstwienia siatkówki,dystrofie siatkówki,choroby pogranicza szklistkowo-siatkówkowego,zmiany w przebiegu cukrzycy i chorób naczyniowych,Jak wygląda i na czym polega badanie,definicja badania,ultrasonografia,Badanie USG B,badanie za pomocą ultradźwięków, tonometria impresyjna,tonometria aplanacyjna,tonometria bezdotykowa,tonometr Schiötza,tonometr aplanacyjny Goldmanna,Ciśnienie wewnątrzgałkowe,TRK-1P Topcon,tarcza nerwu wzrokowego,plamka żółta,Diagnostyka i monitorowanie jaskry,Badanie rogówki,Heidelberg Retinal Tomograph,dystrofia Fuchsa,jaskrowy obrzęk śródbłonka rogówki,dno oka,Perymetria,nieprawidłowy obraz dna oka,HFA II 745i polomierz komputerow,Humphrey Systems Carl Zeiss Groupy,Wskazania do badania,badanie,neuropatia jaskrowa

Karolina Dulczewska-Cichecka


Dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka


Ż Y C I O R Y S

Dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka, absolwentka Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2014 obroniła pracę pt. ”Technika odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej - nowe wskazania i modyfikacje.” i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2017 roku – specjalista chorób oczu.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz European Vitreoretinal Society (EVRS).

Od 2012 związana zawodowo z gabinetem okulistycznym N&M.  
Nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. W pracy opiera się na aktualnych wytycznych postępowania, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

W kręgu jej szczególnych zainteresowań leży diagnostyka okulistyczna. Wykonuje badania HRT, SOCT plamki, SOCT tarczy n II, pachymetrię, pomiar kąta przesączania, USG gałki ocznej oraz  mikroskopię konfokalną rogówki. Opiekuję się pacjentami z problemami zespołu suchego oka, wykonuje zarówno diagnostykę jak i leczenie zespołu suchego oka przy użyciu nowoczesnych technik takich jak terapia światłem pulsacyjnym E-EYE.


Znajomość języków obcych — angielski PREZENTACJE ZJAZDOWE

1. Zespół Suchego oka – diagnostyka i leczenie. Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z. Łódzkie Towarzystwo Okulistyczne 2019.

2. HRT rogówki. K. Dulczewska-Cichecka, Z. Michalewska, Łódzkie Towarzystwo Okulistyczne 2018.

3. Topografia rogówki. Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z. Łodzkie Towarzystwo Okulistyczne 2017.

4. Obrzęk tarczy n II. Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z. Przypadki okulistyczne Poznań 2017.

5. Ocena wyników leczenia pacjentów przewlekle prowadzonych preparatem bevacizumab po przestawieniu na preparat aflibercept. Dulczewska-Cichecka K. Michalewska Z. Cornea 2017.

6. Treatment of Optic Pit Maculopathy with Vitrectomy, laser and Arcuate ILM Peeling. Nawrocki J, Michalewska Z, Michalewski J ,Dulczewska-Cichecka K. ASRS 31st Annual Meeting -Toronto 2013.

7. Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in Macular Hole Associated With Pathological Myopia. Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. AAO Annual Meeting –Nowy Orlean 2013.

8. Reoperacje otworów w plamce operowanych techniką odwróconego płatka błony granicznej wewnętrznej. Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. III Międzynarodowa Konferencja „Okulistyka – kontrowersje” - III Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej – Katowice 2013.

9. Technika odwróconego płatka ILM w leczeniu otworów w plamce w krótkowzroczności. Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. III Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej – Katowice 2013.

10. Temporal Inverted Internal Limiting Membrane Flap for Macular Hole. Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.13th EVRS Meeting – Rodos 2013.

11. Reoperations of Macular Holes Treated with Inverted ILM Flap Technique. Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. 13th EVRS Meeting – Rodos 2013.

12. Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in Macular Hole Associated with Pathological Myopia. Nawrocki J, Michalewski J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. 13th EVRS Meeting – Rodos 2013.

13. Lamina Suprachoroidea & Suprachoroidal Space Delineating the Outer Margin of the Choroid in Swept-Source OCT. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Bednarski M, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J. 13th EVRS Meeting – Rodos 2013.

14. Correlation of Normal Choroidal Thickness and Volume Measurements with Axial Length and Age Using Swept Source Optical Coherence Tomography and Optical Low Coherence Reflectometry. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Bednarski M, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J. 13th EVRS Meeting – Rodos 2013.

15. Inverted Internal Limiting Membrane Flap Technique in Macular Hole associated with Pathological Myopia .Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. 6th Mediterretina Club International Meeting - Venice-Cortina, 2013.

16. Treatment of Optic Pit: My Way.  Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.6th Mediterretina Club International Meeting - Venice-Cortina, 2013.

17. New Developments in the Inverted ILM Flap Technique for Macular Holes .Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z.9th International Symposium of Ophthalmology - Guangzhou, Chiny 2013.

18. New Developments in the Inverted ILM Flap Technique for Macular Holes .Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. 30th Annual Current Concepts in Ophthalmology ,Vail-United States 2013.

19. Swept Source OCT- nowa metoda diagnostyczna. Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Bednarski M, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J. Meeting Siatkówkowy, Katowice  2013.

20. Nowe doświadczenia w technice odwróconego płatka ILM w leczeniu otworów w plamce. Nawrocki J, Dulczewska-Cichecka K, Michalewska Z. Meeting Siatkówkowy, Katowice  2013.

21. Czerniak naczyniówki-diagnostyka,różnicowanie i najnowsze sposoby leczenia. Marta Krajewska, Karolina Dulczewska  XLVI Polska i IV Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Lekarzy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2008.

22. Problemy okulistyczne dzieci przedwcześnie urodzonych. XLIV Polska i II Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Lekarzy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2006.


PUBLIKACJE

1. Inverted internal limiting membrane flap technique for surgical repair of myopic macular holes. Retina 2013 Nov 20.  Michalewska Z, Michalewski J, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J [E-pub, ahead of print]

2. Wyniki leczenia AMD z surowiczym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego za pomocą terapii inhibitorami naczyniowych czynników wzrostu (anty-VEGF) . Dulczewska K, Siwińska M, Michalewski J , Odrobina D, Cisiecki S, Dzięgielewski K, Pikulski Z, Nawrocki J, Michalewska Z. Okulistyka Wydanie 2/2011 str. 92.

3. The outer choroidoscleral boundary in full-thickness macular holes before and after surgery-a swept-source OCT study.Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J.Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Dec;253(12):2087-93. doi: 10.1007/s00417-015-2937-y. Epub 2015 Feb 5.

4. TEMPORAL INVERTED INTERNAL LIMITING MEMBRANE FLAP TECHNIQUE VERSUS CLASSIC INVERTED INTERNAL LIMITING MEMBRANE FLAP TECHNIQUE: A Comparative Study.Michalewska Z, Michalewski J, Dulczewska-Cichecka K, Adelman RA, Nawrocki J.. Retina. 2015 Sep;35(9):1844-50.PMID:25946691

5. Suprachoroidal layer and suprachoroidal space delineating the outer margin of the choroid in swept-source optical coherence tomography.Michalewska Z, Michalewski J, Nawrocka Z, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J.Retina. 2015 Feb;35(2):244-9. PMID:25102196

6. Inverted internal limiting membrane flap technique for surgical repair of myopic macular holes.Michalewska Z, Michalewski J, Dulczewska-Cichecka K, Nawrocki J.Retina. 2014 Apr;34(4):664-9..PMID:24263468